Megjelent könyvek:

Szendrei Ágnes: Diszkrét matematika, logika, algebra, kombinatorika (6. kiadás, 2004) 2850.-Ft

Ablonczy Péter - Andrásfai Béla: Infor - Matek (1997) 1240.- Ft

Móricz Ferenc: Numerikus módszerek az algebrában és analízisben (1997) 860.- Ft

Hajnal Péter: Összeszámlálási problémák (1997) 950.- Ft

Terjéki József: Differenciálegyenletek (1997) 640.- Ft

Megyesi László: Bevezetés a számelméletbe (2. kiadás, 2005) 1260.- Ft

Totik Vilmos: Halmazelméleti feladatok és tételek (1997) 820.- Ft

Kérchy László: Bevezetés a véges dimenziós vektorterek elméletébe (1997) 1350.- Ft

Németh József: Integrálszámítás példatár (2. kiadás, 1998) 980.- Ft

Kurusa Árpád: Bevezetés a differenciálgeometriába (1998) 980.- Ft

Fülöp Zoltán: Formális nyelvek és szintaktikus elemzésük (3. kiadás, 2005) 1470.- Ft

Kurusa Árpád - Szemõk Árpád: A számítógépes ábrázoló geoemtria alapjai (1999) 840.- Ft

Móricz Ferenc: Differenciálegyenletek numerikus módszerei (1998) 990.- Ft

Klukovits Lajos: Klasszikus és lineáris algebra (2000) 1340.- Ft

Hatvani László - Krisztin Tibor - Makay Géza: Dinamikus modellek a közgazdaságban (2001) 1740.- Ft

Szabó László - Viharos László: Az életbiztosítás alapjai (2001) 750.- Ft

Bajalinov Erik - Imreh Balázs: Operációkutatás (2. kiadás, 2005) 3050.- Ft

Leindler László: Analízis (2. kiadás, 2004) 3780.- Ft

Hajnal Péter: Halmazrendszerek (2002) 3420.- Ft

Szabó László: Bevezetés a lineáris algebrába (2003) 970.- Ft

Kalmárné Németh Márta - Katonáné Horváth Eszter - Kámán Tamás: Diszkrét matematikai feladatok (2. kiadás, 2005) 2160.- Ft

Szabó Tamás: Kalkulus I. példatár (2. kiadás, 2005) 1100.- Ft

Csákány Béla: Kis matematikai szintézis (2003) 1980.- Ft

Hajnal Péter: Gráfelmélet (2. kiadás, 2003) 2420.- Ft

Bagota Mónika, Németh József, Németh Zoltán: Analízis II. feladatgyûjtemény (2004) 1470.- Ft

Szabó Tamás: Kalkulus I. tankönyv (2004) 1575.- Ft

Kérchy László: Hilbert terek operátorai (2004) 2310.- Ft

Bálintné Szendrei Mária, Czédli Gábor, Szendrei Ágnes: Absztrakt algebrai feladatok (2005) 4725.- Ft

Gécseg Ferenc: Automaták és formális nyelvek (2005) 1880.- Ft

Stacho László: Bevezetés a többváltozós komplex függvénytanba (2005) 2079.- Ft

Németh Zoltán: Határérték és folytonosság (2007) 1680.- Ft

Vármonostory Endre: Bevezetés a matematikába (2007) 1980.- Ft

Hatvani László: Kalkulus közgaszdászoknak (2007) 2310,- Ft

Nagy-György Judit, Osztényitné Krauczi Eva, Székely László: Valószínűségszámítás és statisztika példatár (2007) 1470,- Ft

Bagota Mónika, Kovács Zoltán, Krisztin Németh István: Matematikai praktikum feldatgyûjtemény (2007) 1510,- Ft

Szabó Péter Gábor: Nemlineáris programozás (2007) 1750,- Ft

Csendes Tibor: Közelítõ és szimbolikus számítások (2007) 1750,- Ft

Megyesi László: Lineáris algebra (2007) 1490,- Ft

Kérchy László: Valós- és funkcionálanalízis (2008) 3400,- Ft

Kurusa Árpád: Euklidészi geometria (2008) 3500,- Ft

Szabó Tamás: Kalkulus II. példatár informatikusoknak (2008) 1750,- Ft

Móricz Ferenc: Bevezetés a numerikus matematikába (2008) 2200,- Ft

Viharos László: A sztochasztika alapjai (2008) 2100,- Ft

Németh József, Németh Zoltán: Analízis I. feladatgyűjtemény (2008) 2200,- Ft

Kurusa Árpád: Nemeuklideszi geometriák (2009) 2300,- Ft

Gáll József, Pap Gyula: Bevezetés a pénzügyi matematikába (2010) 2500,- Ft

Barczy Mátyás, Pénzügyi matematika példatár I. (2010) 3500,- Ft

Barczy Mátyás, Gáll József: Pénzügyi matematika példatár II. (2010) 3100,- Ft

Szabó Tamás: Kalkulus I. példatár informatikusoknak (2010) 1950,- Ft

G. Horváth Ákos, Lángi Zsolt: Kombinatorikus geometria (2011) 1880,-Ft

Görbe Tamás Ferenc, Gyémánt Iván: Lineáris algebra fizikusoknak (2011) 2400,- Ft

Csikós Balázs, Kiss György: Projektív geometria (2011) 3600,- Ft

Szabó Tamás: Kalkulus II. példatár mérnökinformatikusoknak (2012) 2200,- Ft

Móricz Ferenc: Harmonikus analízis a komplex egységkörlapon (2013) 1950,- Ft

Kurusa Árpád: Bevezetés a geometriába (2015) 3800,- Ft

Fülöp Vanda, Kalkulus I. példatár (2018) 2150,- Ft
e-mail: polygon@math.u-szeged.hu