Elõszó 1

      Halmazok, mûveletek halmazokkal 3
      Megfeleltetések, leképezések (függvények) 15
      A logika elemei 23
      Teljes indukció, rekurzív definíció, oszthatóság, számrendszerek 37
      Számhalmazok, valós és komplex számok, tizedes törtek 55
      Összeszámlálási feladatok 69
      Polinomok 87
      Valós függvények 99
      Nevezetes egyenlõtlenségek 123
      Vektorok, mûveletek vektorokkal, alakzatok egyenletei 135
      Alapfogalmak, axiómák, a Peano-féle axiómarendszer 159

Irodalom 163

Név- és tárgymutató 165