Elõszó i
1. A generatív nyelvtanok gyakorlati jelentõsége 1
2. Fogalmak, jelölések 7
      2.1. Halmazok, relációk 7
      2.2. Formális nyelvek 8
3. Generatív nyelvtanok 11
      3.1. A generatív nyelvtan definíciója 11
      3.2. Chomsky nyelvosztályok 13
4. Reguláris nyelvek 17
      4.1. Véges automaták 17
      4.2. Reguláris kifejezések 22
      4.3. A reguláris nyelvek osztályának jellemzései 24
      4.4. Pumpáló lemma reguláris nyelvekre 31
      4.5. Reguláris nyelvek zártsági tulajdonságai 34
5. Környezetfüggetlen nyelvek 37
      5.1. Bal és jobb oldali derivációk, derivációs fák 37
      5.2. Veremautomaták 43
      5.3. A környezetfüggetlen nyelvtanok és a veremautomaták ekvivalenciája 48
      5.4. Környezetfüggetlen nyelvtanok átalakításai 52
            5.4.1. lambda -mentesítés 52
            5.4.2. A felesleges szimbólumok elhagyása 54
            5.4.3. A balrekurzió megszüntetése 58
      5.5. Bar--Hillel lemma 64
      5.6. Környezetfüggetlen nyelvek zártsági tulajdonságai 66
      5.7. Determinisztikus veremautomaták 68
6. Az elemzés alapfeladatáról 69
7. Felülrõl lefelé haladó elemzési algoritmusok 71
      7.1. Általános felülrõl lefelé elemzés 71
      7.2. LL(k) nyelvtanok és elemzésük} 76
      7.3. Erõsen LL(k) nyelvtanok és elemzésük 86
      7.4. LL(1) nyelvtanok és elemzésük 93
8. Alulról felfelé haladó elemzési algoritmusok 97
      8.1. Általános alulról felfelé elemzés 97
      8.2. LR(k) nyelvtanok és elemzésük 101
      8.3. LALR(k) nyelvtanok és elemzésük 115
      8.4. Precedencia nyelvtanok és elemzésük 116
Irodalomjegyzék 123
Tárgymutató 125