Elõszó 1

I. Klasszikus automaták,reguláris és környezetfüggetlen nyelvek 3

1. Elõkészületek 7

1.1 Halmazelméleti alapfogalmak és jelölések 7
1.2 Nyelvek 9
1.3 Generatív nyelvtanok 9

2 Reguláris nyelvek 13

2.1 Félautomaták és automaták 13
2.2 A reguláris és a felismerhetõ nyelvek kapcsolata 21
2.3 A felismerhetõ nyelvek egy félcsoportelmélet jellemzése 24
2.4 Eldönthetõségi kérdések 25
2.5 Mûveletek felismerhetõ nyelveken 27
2.6 Reguláris kifejezések 29
2.7 Redukált automaták 32
2.8 Automaták minimalizálása 36

3 Szekvenciális gépek 41

3.1 Mealy- és Moore-gépek 41
3.2 Gépek által indukált leképezések 44
3.3 Gépek ekvivalenciája 46
3.4 Gépek minimalizálása 49
3.5 A gépek által indukált leképezések és felismerhetõ nyelvek közti kapcsolat 51

4 Kompozíció és dekompozíció 55

4.1 Alapfogalmak 55
4.2 Az izomorfan és homomorfan teljes rendszerek jellmzése 58

5 Környezetfüggetlen nyelvek 61

5.1 Derivációs fák 61
5.2 Üres szó mentes nyelvtanok 66
5.3 Redukált nyelvtanok 69
5.4 Chomsky-féle normálalak 73
5.5 Greibach-féle normálalak 79
5.6 Eldöntési problémák 92
5.7 Parikh-függvények 95
5.8 Veremautomaták 100
5.9 Zártsági tulajdonságok 117
5.10 Determinisztikus nyelvek 120
5.11 LL(k) és LR(k) nyelvtanok 129

II. Faautomaták és fatranszformátorok 141

6 Faautomaták 145

6.1 Algebrai elõkészületek 145
6.2 Fák és erdõk 151
6.3 Faautomaták 153
6.4 Boole-féle mûveletek erdõkön 154
6.5 Eldönthetõségi kérdések 155
6.6 Nemdeterminisztikus faautomaták és nemdeterminisztikus felszálló automaták 157
6.7 Determinisztikus felszálló faautomaták 163
6.8 Reguláris fanyelvtanok 166
6.9 xi-szorzat és xi-iteráció 170
6.10 Reguláris kifejezések 173
6.11 A faautomaták minimalizálása 177
6.12 Lokális erdõk 184
6.13 Projekciók 186
6.14 A faautomaták és a környezetfüggetlen nyelvek kapcsolata 191
6.15 A faautomaták egy alkalmazása a környezetfüggetlen nyelvekre 196

7 Fatranszformátorok 199

7.1 A fatranszformátorok két alaptípusa 200
7.2 Fatranszformátorok speciális osztályai 206
7.3 Fatranszformációk kompozíciói 211
7.4 Felületi erdõk 222
7.5 Reguláris szûkítésû F-transzformátorok 233
7.6 Általánosított szintaxis-vezérelt fordítók 236

Irodalomjegyzék 239

Tárgymutató 241