Elõszó
Tartalom
1. Görbék a síkon és a térben

      1.1. Paraméterezés, érintõ éívhossz
      1.2. Görbület, torzió, simulóík és simulókör
      1.3. Frenet-formulák és a görbék alaptétele
      1.4. Síkgörbék, körülfordulási és négycsúcs-tétel
      1.5. Speciális görbék
            1.5.1. Konstans görbületû és torziójú görbék
            1.5.2. Lejtõgörbék és Bertrand-féle görbék
            1.5.3. Egy feladat
      1.6. Kitekintés magasabb dimenzióra
2. Differenciálható felületek
      2.1. Paraméterezés, érintõík és atlasz
      2.2. Differenciálás felületeken
      2.3. Felületi görbék és párhuzamosság
      2.4. Geodetikusok
      2.5. Alapmennyiségek és görbületek
      2.6. Lie-zárójel
      2.7. A Riemann-görbület
      2.8. Integrálás felületen, Stokes-tétel
      2.9. Gauss--Bonnet-tétel
      2.10. Speciális felületek
            2.10.1. Minimálfelületek
            2.10.2. Umbilikus felületek
            2.10.3. Síkba hajlítható, vonal-, torz- és 0 görbületû felületek
            2.10.4. Konstans görbületû forgásfelületek
            2.10.5. Aszimptotikus görbék
            2.10.6. Az (x, y, f (x,y)) felület jellemzõi
3. Differenciálható sokaságok
      3.1. Sokaság, koordináta-környezet és diffeomorfizmus
      3.2. Differenciálás, érintõtér, Lie-zárójel és Hesse-forma
      3.3. Kotangenstér, tenzorok, differenciálformák és kohomológia
      3.4. Integrálás sokaságokon és Stokes-tétel
      3.5. Kovariáns deriválás, Christoffel-szimbólum, torzió és Riemann-görbület
      3.6. Párhuzamosság és geodetikusok
      3.7. Exponenciális, affin és geodetikus leképezések
4. Riemann-sokaságok
      4.1. Levi--Civita kovariáns deriválás
      4.2. Geodetikusok variációja és Jacobi-mezõk
      4.3. Metrika és izometrikus leképezések
      4.4. Metszetgörbület és konstans görbületû terek
      4.5. Konstans görbületû terek modelljei euklideszi térben
5. Függelék
      5.1. Vektor--vektor-függvények analízise
      5.2. Tenzorok és Bianchi-tenzorok
      5.3. Külsõformák
Név- és tárgymutató
Jelölések és konvenciók
Irodalomjegyzék