Elõbeszéd i
1. Bevezetõ. Logikai algebra 1
2. Kombinatorikai alapismeretek 7
3. A valós számok struktúrája 13
4. Halmazok számossága 18
5. Boole-algebra, gyûrû, test 25
6. Háló 31
7. Csoport 37
8. Vektoralgebra. Analitikus geometria 47
9. Komplex számok 61
10. Mátrixalgebra. Determinánsok 69
11. Lineáris egyenletrendszerek 83
12. Lineáris tér 87
13. Lineáris operátorok 101
14. Számelmélet 123
15. Polinomok 133
16. Feladatok 141
17. A feladatok megoldásai 193
18. Irodalom 275
19. Név- és tárgymutató 277