Tartalojegyzék

Előszó i

1. Integrálszámítás 1

      1.1. Elemi integrálok 1
      1.2. Helyettesítéses integrálás 2
      1.3. Parciális integrálás 5
      1.4. Racionális törtfüggvények integrálása 6

2. Differenciálegyenletek 9

      2.1. Iránymezõk 9
      2.2. Szétválasztható differenciálegyenlet 12
      2.3. Változóiban homogén differenciálegyenlet 19
      2.4. Lineáris differenciálegyenlet 25
      2.5. Másodrendû hiányos differenciálegyenlet 32
      2.6. Másodrendû konstans együtthatós lineáris differenciálegyenlet 39

3. Sorok 45

      3.1. Számsorok 45
      3.2. Függvénysorok 64
      3.3. Sorfejtések és alkalmazásuk 73

4. Többváltozós valós függvények 89

      4.1. Értelmezési tartomány, szintvonal 89
      4.2. Határérték és folytonosság 100
      4.3. Differenciálás 107
      4.4. A parciális derivált néhány alkalmazása 117
      4.5. Egzakt differenciálegyenlet, vonalintegrál 126
      4.6. Többszörös integrál 135