Tartalom

Feladatok 1

I. Az ítéletkalkulus elemei 3
II. Halmazok, leképezések 7
III. Relációk, gráfok 12
IV. Összeszámlálási alapfeladatok 15
V. Mûveletek, mûveleti tulajdonságok 18
VI. Komplex számok 19
VII. Euklideszi gyûrûk, egyértelmû irreducibilis felbontás 21
VIII. Számelméleti kongruenciák 24
IX. Polinomok 26
X. Absztrakt algebrai konstrukciók 29
XI. Félcsoportok 31
XII. Csoportok 32
XIII. Gyûrûk, testek 34
XIV. A predikátumkalkulus elemei; levezetés 35
XV. Gráfok 41
XVI. Halmazok számossága 45

Útmutatások 47

Eredmények 77

Kidolgozott feladatok 119

Függelék 213

Tautológiagyûjtemény 215