Tartalom

Előszó iii

Feladatok 1

      1. Kombinatorikai alapok 1
      2. Eseményalgebra, valószínűség 4
      3. Klasszikus valószínűségi mező (kombinatorikus kiszámítási mód) 9
      4. Geometriai valószínűségi mező 19
      5. Függetlenség, feltételes valószínűség 24
      6. Valószínűségi változók 32
      7. Nevezetes eloszlások 44
      8. Normális eloszlás, de Moivre--Laplace-tétel, centrális határeloszlás-tétel 52
      9. Statisztikai becslések és próbák 57
      10. Nehezebb feladatok 71
      11. Implementációs feladatok 77

Eredmények, útmutatások 82

Függelék 99

      1. A szerencsejátékok szabályai 99
      2. Statisztikai táblázatok 101

Irodalomjegyzék 112