Tartalom

Elõszó i
Feladatok 1
      1. Alapmûveletek 1
      2. Ekvivalencia 9
      3. A megszámlálható és kontinuum számosság 11
      4. Rendezett halmazok és rendtípusok 19
      5. Rendszámok 27
      6. Számosságok 35
      7. Végtelen kombinatorika 39
      8. Kiválasztási axióma 47
      9. Kontinuum hipotézis 51
      10. Vegyes feladatok 55
Útmutatások 59
      11. Alapmûveletek 59
      12. Ekvivalencia 63
      13. A megszámlálható és kontinuum számosság 65
      14. Rendezett halmazok és rendtípusok 73
      15. Rendszámok 81
      16. Számosságok 87
      17. Végtelen kombinatorika 91
      18. Kiválasztási axióma 103
      19. Kontinuum hipotézis 107
      20. Vegyes feladatok 111
Jelölések 117
Fogalmak 119
Megjegyzések 123
Irodalomjegyzék 127
Név és tárgymutató 129