Tartalom
1. Bevezetés 1
2. Mátrixok 4
3. Az n-edrendû determináns 9
4. Inverzmárix 21
5. Lineáris egyenletrendszerek 24
6. Vektortér, altér, generálás 32
7. Lineárisan független és függõ vektorrendszerek 38
8. Véges dimenziós vektorterek 42
9. Mátrixok rangja. 47
10. Lineáris leképezések és lineáris transzformációk. Vektorterek izomorfizmusa 53
11. Mûveletek lineáris leképezésekkel 59
12. Lineáris leképezések mátrixa 62
13. Áttérés új bázisra. Koordináta-transzformáció 66
14. Lineáris transzformációk és mátrixok sajátértékei, sajátvektorai és karakterisztikus polinomja 70
15. Bilineáris leképezések és kvadratikus alakok 72
16. Valós kvadratikus alakok 78
17. Euklideszi terek 81
18. Szimmetrikus lineáris transzformációk, a kvadratikus alakok fõtengelytétele 85
Irodalom 89
Tárgymutató 90