Elõszó
1. Klasszikus ábrázoló geometria
      1.1. Perspektivikus ábrázolás
      1.2. Nyompáros és mérõszámos módszer
      1.3. Axonometrikus ábrázolás
      1.4. Monge-féle ábrázolás
      1.5. Sztereografikus projekció
2. Görbemodellezés
      2.1. Lagrange-görbék
      2.2. Bézier-görbék
      2.3. Összetett Bézier-görbék
      2.4. B-szplájngörbék
      2.5. Racionális Bézier-görbék
3. Felületek modellezése
      3.1. Bézier-háromszögfelületek
      3.2. Bézier-négyszögfelületek
      3.3. Összetett Bézier-négyszög- vagy szplájnfelületek
4. Függelék
      4.1. A projektív geometria alapfogalmai
      4.2. Vektor-vektorfüggvények analízise
      4.3. Differenciálgeometriai alapismeretek
      4.4. Mûvészet
      4.5. Számítástechnika
      4.6. Polárformák
      4.7. Bernstein-polinomok
      4.8. B-szplájnfüggvények
      4.9. Egyebek
Név- és tárgymutató
Jelölések és konvenciók
Irodalomjegyzék