Az aktuális félév kurzusai

A 2021 tavasz félévben tartott kurzusok listája

Alapképzésben lévő kurzusok (BSc, bachelor)
Mesterképzésben lévő kurzusok (MSc/MA, master)
Szolgáltatott kurzusok (kurzusok nem matematika szakosoknak)
Egyéb kurzusok


Alapképzésben lévő kurzusok ebben a félévben:

Rövidített kurzuskódKurzus neve
MBNK13E Algebra és számelmélet ea. (BSc 2015)
MBLK13E Algebra és számelmélet ea. (lev. BSc 2015)
MBNK13G Algebra és számelmélet gy. (BSc 2015)
MBLK13G Algebra és számelmélet gy. (lev. BSc 2015)
MBNB52E Algebrai és geometriai módszerek a kombinatorikában ea. (BSc 2015)
MBNB52G Algebrai és geometriai módszerek a kombinatorikában gy. (BSc 2015)
MBNB42E Algoritmikus és diszkrét geometria ea. (BSc 2015)
MBLB42E Algoritmikus és diszkrét geometria ea. (lev. BSc 2015)
MBNB42G Algoritmikus és diszkrét geometria gy. (BSc 2015)
MBLB42G Algoritmikus és diszkrét geometria gy. (lev. BSc 2015)
MBNA31E Analízis ea. (BSc 2015)
MBNA31G Analízis gy. (BSc 2015)
MBLB63E Bevezetés a pénzügyi matematikába ea. (lev. BSc 2015)
MBLB63G Bevezetés a pénzügyi matematikába gy. (lev. BSc 2015)
MBNB11E Boole-függvények ea. (BSc 2015)
MBNB11G Boole-függvények gy. (BSc 2015)
MBNA12E Csoportok és testek ea. (BSc 2015)
MBNA12G Csoportok és testek gy. (BSc 2015)
MBNC11E Fejezetek a matematika kultúrtörténetébõl (BSc 2015)
MBLC11E Fejezetek a matematika kultúrtörténetébõl (lev. BSc 2015)
MBNC14E Fejezetek a számelméletbõl (BSc 2015)
MBNB23E Függvényiterációk ea. (BSc 2015)
MBNB23G Függvényiterációk gy. (BSc 2015)
MBNK41E Geometria I. ea. (BSc 2015)
MBLK41E Geometria I. ea. (lev. BSc 2015)
MBNK41G Geometria I. gy. (BSc 2015)
MBLK41G Geometria I. gy. (lev. BSc 2015)
MBNA41E Geometria II. ea. (BSc 2015)
MBNA41G Geometria II. gy. (BSc 2015)
MBNA51E Halmazelmélet és matematikai logika ea. (BSc 2015)
MBNA51G Halmazelmélet és matematikai logika gy. (BSc 2015)
MBNK38E Kalkulus II. ea. (BSc 2020)
MBLK38E Kalkulus II. ea. (lev. BSc 2020)
MBNK38G Kalkulus II. gy. (BSc 2020)
MBLK38G Kalkulus II. gy. (lev. BSc 2020)
MBNK51E Kombinatorika ea. (BSc 2015)
MBLK51E Kombinatorika ea. (lev. BSc 2015)
MBNK51G Kombinatorika gy. (BSc 2015)
MBLK51G Kombinatorika gy. (lev. BSc 2015)
MBNB53E Kombinatorika és valószínûség ea. (BSc 2015)
MBNB53G Kombinatorika és valószínûség gy. (BSc 2015)
MBNA32E Komplex függvénytan ea. (BSc 2015)
MBNA32G Komplex függvénytan gy. (BSc 2015)
MBNK310G Matematikai modellek I. (BSc 2020)
MBLK310G Matematikai modellek I. (lev. BSc 2020)
MBNB51E Nem-életbiztosítások ea. (BSc 2015)
MBNB51G Nem-életbiztosítások gy. (BSc 2015)
MBNA13E Operációkutatás ea. (BSc 2015)
MBLA13E Operációkutatás ea. (lev. BSc 2015)
MBNA13G Operációkutatás gy. (BSc 2015)
MBLA13G Operációkutatás gy. (lev. BSc 2015)
MBNB22E Populációdinamika ea. (BSc 2015)
MBNB22G Populációdinamika gy. (BSc 2015)
MBNA61E Statisztika ea. (BSc 2015)
MBLA61E Statisztika ea. (lev. BSc 2015)
MBNA61G Statisztika gy. (BSc 2015)
MBLA61G Statisztika gy. (lev. BSc 2015)


Mesterképzésben lévő kurzusok ebben a félévben:

Rövidített kurzuskódKurzus neve
MMNM42E Algebrai topológia (új MSc)
MMN102 Analízis ea. (informatikus)
MML102 Analízis ea. (lev. informatikus)
MMNV21E Differenciálegyenletek numerikus megoldásai ea. (új MSc)
MMNV21G Differenciálegyenletek numerikus megoldásai gy. (új MSc)
MMNK32E Funkcionálanalízis ea. (új MSc)
MMNK32G Funkcionálanalízis gy. (új MSc)
MMNV61E Idõsorok statisztikai elemzése ea. (új MSc)
MMNV61L Idõsorok statisztikai elemzése lab. (új MSc)
MMN042 Kombinatorikus számítási modellek (MSc 2017 elõtt)
MMNV62E Matematikai statisztika ea. (új MSc)
MMNV62G Matematikai statisztika gy. (új MSc)
MMNV32E Modellezés ea. (új MSc)
MMNV32L Modellezés lab. (új MSc)
MMNV22E Numerikus matematika ea. (új MSc)
MMNV22G Numerikus matematika gy. (új MSc)
MMNK52E Optimalizálási eljárások ea. (új MSc)
MMNK52G Optimalizálási eljárások gy. (új MSc)
MMNV23E Parciális differenciálegyenletek ea. (új MSc)
MMNV23G Parciális differenciálegyenletek gy. (új MSc)
MMNM12E Testelmélet és Galois-elmélet ea. (új MSc)
MMNM12G Testelmélet és Galois-elmélet gy. (új MSc)
MMNM16E Univerzális algebra (új MSc)


Szolgáltatott kurzusok (nem matematika szakosok számára tartott) ebben a félévben:

Rövidített kurzuskódKurzus neve
MBNX421 A komplex és valós függvénytan elemei alkalmazásokkal ea. (fizika 2017)
MBLX421 A komplex és valós függvénytan elemei alkalmazásokkal ea. (lev. fizika 2017)
MMNX115 A nem életbiztosítás matematikai alapjai (informatikus)
MBLX461 A sztochasztika alapjai ea. (lev. földtud.)
MBNX262 A sztochasztika alapjai ea. (molbio.)
MBNX461 A sztochasztika alapjai fizikusoknak ea. (fizika, földtud.)
MMNX109 Alkalmazott lineáris algebra ea. (környezetmérnök)
MMLX109 Alkalmazott lineáris algebra ea. (lev. környezetmérnök)
MMNX422 Analízis ea. (Info-bionika)
MMNX021 Analízis fizikusoknak ea. (fizikus)
MMNX106 Idõsorok statisztikai elemzése ea. (informatikus)
MBNX222 Kalkulus II. ea. (földtud.)
MBLX222 Kalkulus II. ea. (lev. földtud.)
60A104 Linear Algebra Lecture (GTK angol)
60A105 Linear Algebra Seminar (GTK angol)
10A103 Lineáris algebra ea. (GTK)
MBNX224 Matematika 2. ea. (biomérnök)
MBNX223 Matematika 2. ea. (kémia)
MBLX223 Matematika 2. ea. (lev. kémia)
MBNX172d Matematikai alapismeretek biológusoknak ea.
MBNX261 Matematikai statisztika (biomérnök)
GYTKKA021 Mathematics Lecture (gyógyszerész angol)
MBNX251 Numerikus módszerek ea. (környezetmérnök)
MBLX251 Numerikus módszerek ea. (lev. környezetmérnök)
10A109 Valószínûségszámítás ea. (GTK)


Egyéb kurzusok ebben a félévben:

Rövid kurzuskódKurzus neve
MTN814KE Absztrakt algebra ea. (OT középisk.)
MTN814KG Absztrakt algebra gy. (OT középisk.)
MTN212E Algebra és számelmélet 2. ea. (OT közös)
MTN212G Algebra és számelmélet 2. gy. (OT közös)
MTN412E Algebra és számelmélet 4. ea. (OT közös)
MTN412G Algebra és számelmélet 4. gy. (OT közös)
MTN221E Analízis 2. ea. (OT közös)
MTN221G Analízis 2. gy. (OT közös)
MTN421E Analízis 4. ea. (OT közös)
MTN421G Analízis 4. gy. (OT közös)
MMEN102E Analysis lecture (informatikus angol)
MMEN102G Analysis practice (informatikus angol)
MBNXK262E A sztochasztika alapjai ea. (informatikus)
MBLXK262E A sztochasztika alapjai ea. (lev. informatikus)
MTKL216E A sztochasztika alapjai ea. (OT kieg. lev.)
MTN662E A sztochasztika alapjai ea. (OT közös)
MBNXK262G A sztochasztika alapjai gy. (informatikus)
MBNXK262G A sztochasztika alapjai gy. (informatikus)
MBNXK262G A sztochasztika alapjai gy. (informatikus)
MBNXK262G A sztochasztika alapjai gy. (informatikus)
MBNXK262G A sztochasztika alapjai gy. (informatikus)
MBNXK262G A sztochasztika alapjai gy. (informatikus)
MBNXK262G A sztochasztika alapjai gy. (informatikus)
MBNXK262G A sztochasztika alapjai gy. (informatikus)
MBNXK262G A sztochasztika alapjai gy. (informatikus)
MBNXK262G A sztochasztika alapjai gy. (informatikus)
MBLXK262G A sztochasztika alapjai gy. (lev. informatikus)
MTKL216G A sztochasztika alapjai gy. (OT kieg. lev.)
MTN662G A sztochasztika alapjai gy. (OT közös)
MTNKV024E Az analízis módszereinek alkalmazása a matematika egyéb területein (OT KV)
MTNB002G Biostatisztika (biológia OT középisk.)
MTNKV015E Boole-függvények (OT KV)
MBNXK112E Diszkrét matematika II. ea. (informatikus)
MBLXK112E Diszkrét matematika II. ea. (lev. informatikus)
MBNXK112G Diszkrét matematika II. gy. (informatikus)
MBNXK112G Diszkrét matematika II. gy. (informatikus)
MBNXK112G Diszkrét matematika II. gy. (informatikus)
MBNXK112G Diszkrét matematika II. gy. (informatikus)
MBNXK112G Diszkrét matematika II. gy. (informatikus)
MBNXK112G Diszkrét matematika II. gy. (informatikus)
MBNXK112G Diszkrét matematika II. gy. (informatikus)
MBNXK112G Diszkrét matematika II. gy. (informatikus)
MBNXK112G Diszkrét matematika II. gy. (informatikus)
MBNXK112G Diszkrét matematika II. gy. (informatikus)
MBNXK112G Diszkrét matematika II. gy. (informatikus)
MBNXK112G Diszkrét matematika II. gy. (informatikus)
MBNXK112G Diszkrét matematika II. gy. (informatikus)
MBNXK112G Diszkrét matematika II. gy. (informatikus)
MBLXK112G Diszkrét matematika II. gy. (lev. informatikus)
MMNVEN32E Dynamic Modelling lec. (MSc)
MMNVEN32G Dynamic Modelling sem. (MSc)
MTKLV021E Egyenlõtlenségek középiskolai alkalmazásokkal (OT kieg. lev.)
MTN224G Elemi matematika 1. (OT közös)
MTN424G Elemi matematika 3. (OT közös)
MTN621G Elemi matematika 4. (OT közös)
MTN821AG Elemi matematika 5. (OT ált. isk.)
MTN821KG Elemi matematika 5. (OT középisk.)
MTKL224G Elemi matematika 6. (OT kieg. lev.)
MTN022KG Elemi matematika 6. (OT középisk.)
MTNKV043E Fejezetek a halmazelméletbõl (OT KV)
MTKL213E Fejezetek a matematika kultúrtörténetébõl (OT kieg. lev.)
MTN815E Fejezetek a matematika kultúrtörténetébõl (OT közös)
MTNKV013E Fejezetek a számelméletbõl (OT KV)
MMNKEN32E Functional Analysis lec. (MSc)
MMNKEN32G Functional Analysis sem. (MSc)
MTN433E Geometria 3. ea. (OT közös)
MTN433G Geometria 3. gy. (OT közös)
MTKL242E Halmazelmélet és matematikai logika ea. (OT kieg. lev.)
MTKL242G Halmazelmélet és matematikai logika gy. (OT kieg. lev.)
MBNY301E Kalkulus üzemmérnök informatikusoknak ea.
MBNY301G Kalkulus üzemmérnök informatikusoknak gy.
MTN243E Kombinatorika ea. (OT közös)
MTN243G Kombinatorika gy. (OT közös)
MTNKV034E Kombinatorikus geometria (OT KV)
MTN021KE Komplex és valós függvénytan elemei ea. (OT középisk.)
MTN021KG Komplex és valós függvénytan elemei gy. (OT középisk.)
MTNI003E Matematika informatikusoknak ea. (OT)
MTLI003E Matematika informatikusoknak ea. (OT kieg. lev.)
MTNI003G Matematika informatikusoknak gy. (OT)
MTLI003G Matematika informatikusoknak gy. (OT kieg. lev.)
MBLXK225E Mûszaki matematika I. ea. (lev. mérnökinf. BSc)
MBNXK225E Mûszaki matematika I. ea. (mérnökinf. BSc)
MBLXK225G Mûszaki matematika I. gy. (lev. mérnökinf. BSc)
MBNXK225G Mûszaki matematika I. gy. (mérnökinf. BSc)
MBNXK225G Mûszaki matematika I. gy. (mérnökinf. BSc)
MBNXK225G Mûszaki matematika I. gy. (mérnökinf. BSc)
MBNXK225G Mûszaki matematika I. gy. (mérnökinf. BSc)
MMNVEN22E Numerical Mathematics lec. (MSc)
MMNVEN22G Numerical Mathematics sem. (MSc)
MMNVEN21E Numerical Methods for Differential Equations lec. (MSc)
MMNVEN21G Numerical Methods for Differential Equations sem. (MSc)
MTKL223G Problémamegoldó szeminárium (OT kieg. lev.)
MTN833KE Projektív geometriák ea. (OT középisk.)
MTN833KG Projektív geometriák gy. (OT középisk.)
Speciálkollégium
Speciálkollégium
Speciálkollégium
Speciálkollégium
Speciálkollégium
Speciálkollégium
Speciálkollégium
MMNVEN63E Stochastic Processes lec. (MSc)
MMNVEN63G Stochastic Processes sem. (MSc)
TO-MTNTM1E Szakmódszertan 1. (matematika) ea. (OT közös)
TO-MTNTM1G Szakmódszertan 1. (matematika) gy. (OT közös)
TO-MTKL2E Szakmódszertan 2. (matematika) ea. (OT kieg. lev.)
TO-MTKL2G Szakmódszertan 2. (matematika) gy. (OT kieg. lev.)
TO-MTNTM3AG Szakmódszertan 3. (matematika) (OT ált. isk.)
MTN623G Számítógépes modellezés a matematika oktatásában (OT közös)
MTN874AG Számítógépes problémamegoldó szeminárium (OT ált. isk.)
MTN874AG Számítógépes problémamegoldó szeminárium (OT ált. isk.)
MTKLV031E Szemléletes topológia (OT kieg. lev.)