Élete és munkássága >>

Mi a matematika?
              Ars Mathematica >>
              Boszorkányság vagy matematika? >>
              Dialógus a matematikáról >>
              Dialóguas a matematika alkalmazásáról >>
              A természet könyvének nyelve >>
              Utószó a dialógusokhoz >>

A matematikus és a társadalom
              A kultúra egységérõl, matematikus szemmel >>
              Matematikáról – laikusoknak >>
              A matematika és a társadalom >>
              A gondolkodás iskolája >>
              Miért szeretem a "science fiction"-t?
>>
              Elkésett hozzászólás egy ankéthoz >>
              Dialógus a matematika tanításáról >>Utószó a dialógusokhoz

               Hazánkban évről évre növekszik az érdeklődés a matematika és alkalmazása iránt, és egyre többen törekszenek matematikai ismeretek elsajátítására. Az ezen igények kielégítését szolgáló ismeretterjesztő munkában való részvételem során azt tapasztaltam, hogy nemcsak konkrét matematikai ismeretek elsajátytására jelentekezik társadalmi igény, hanem sok embert emelett- vagy esetleg elsősorba - az a kérdés érdekel, hogy tulajdonképpen mi is a matemtaika, miben áll sajátos módszere, hogyan viszonylik más tudományokhoz, és mit nyújthat a különböző szakterületen dolgozóknak. Sokan vannak, akik a matematikai ismerettterjesztő előadásoktól és írásoktól nem azt várjaák, hgy azokból bizoyos számítási eljárásokat sajátítsanak el, hanem általános műveltségüket akarják gyarapítani, látókörükiet kívánják szélesíteni.De még azok is, akiknek a matematikai módszerekre mindennapi munkájukban van szükségük, mielőtt vennék maguknak a nem kis csekély fáradtságot, hogy elmélyedjenek a matematika valamely konkrét ágának tanulmányozásában, szeretnék látni, hogy mit is várhatnak ettől. ... Mindezen körülmények arra a meggyőződésre vezettek, hogy a matematikai és alkalmazási elvi kérdéseinek közérthető, de ugyanakkor e kérdéseket vaódi mélységükben felvető módon való ismertetése nagyon is időszerű. Azomban ezekről az elvont kérdésekről széles körben beszélni nem könnyű feladat. Kerestem ezért annak a módját, hogyan lehet ezt az elvnt témát közelebb hozni az érdeklődőkhöz. Ez a törekvés vezetett arra gondolatra, hgy a szókratészi dialógus-formával etgyek kísérletet.A szókratészi dialógus ugyanis nemcsak formájában , hanem tartalmában is dialektikus, hiszen a gondolatokat keletkezésükben, fejlődésükben muatja be, az elvont gondolatokat mintegy dramatizája, ezáltala figyelmet ébren tartja, és a megértést megkönnyíti.

              Első dialógusom témájául azta kérdést választottam, hogy "Mi a matematika?". E kérdés megvitatását azért is tartom fontosnak, mert iskolai matematikaoktatásunk még ma is messze van attól, hogy a matematikáról átfogó, helyes és korszerű képet alakítson ki. Ebben a dialógusban tőlem telhetően követni igyekeztem a szókratészi dialógusok módszerét, sőt, nyelvét is.... a Szókratészi dialógus-forma lényegéhez tartozik, hogy nem két felfogás ütközik össze, hanem a beszélgetők együttesen igyekeznek egy közös véleményt kialakítani ismereteik és a vita tárgyát képező fogalmak logikai analízise alapján, és a helyes álláspnthoz csak fokozatosan, több lépésben jutnak el.E műfaj lényegéhez tartozik, hogy a beszélgetés során olyan kijelentések hangzanak el, néha igen kategorikus formában, amelyekről a vita későbbi fázisában a vitatkozó felek felismerik, hogy azok nem helytállóak, és ezért módosítkák vagy esetleg telsesen el is vetik őket.Az ilyen dialógusból tehát mindig ki lehet ragadni olyan mondatokat, amelyek éppen az ellenkezőjét állítják a dialógus végkövetkeztetéseinek. Ennek következtében egy szókratészi dialógus szerves egészet alkot, amelynek mondanivalóját cska az érti meg, aki azt teljes egészében elolvassa. Mindezen sajátosságok a szókratészi dialógust elevenné, éltszerűvé teszik, és így e forma különösen alkalmas bonyolult és elvont kérdések közéerthető tárgyalására...