Élete és munkássága >>

Mi a matematika?
              Ars Mathematica >>
              Boszorkányság vagy matematika? >>
              Dialógus a matematikáról >>
              Dialóguas a matematika alkalmazásáról >>
              A természet könyvének nyelve >>
              Utószó a dialógusokhoz >>

A matematikus és a társadalom
              A kultúra egységérõl, matematikus szemmel >>
              Matematikáról – laikusoknak >>
              A matematika és a társadalom >>
              A gondolkodás iskolája >>
              Miért szeretem a "science fiction"-t?
>>
              Elkésett hozzászólás egy ankéthoz >>
              Dialógus a matematika tanításáról >>


Dialógus a matematika alkalmazásáról

 
  Arkhimédész:
...Aki a matematikát sikerrel akarja alkalmazni a gyakorlatban, annak az álmok álmodójának kell lennie.
Hierón:
Paradoxonokban beszélsz. Én eddig azt hittm, hogy a matematika alkalmazásához elsõsorban jó gyakorlati érzék kell.
Arkhimédész:
Persze, hogy kell az is a gondolat gyakorlati kivitelezéséhez. De a gondolat hiányát a gyakorlati érzék nem pótolhatja. Hús nélkül nem lehet hõslevest fõzni.