Élete és munkássága >>

Mi a matematika?
              Ars Mathematica >>
              Boszorkányság vagy matematika? >>
              Dialógus a matematikáról >>
              Dialóguas a matematika alkalmazásáról >>
              A természet könyvének nyelve >>
              Utószó a dialógusokhoz >>

A matematikus és a társadalom
              A kultúra egységérõl, matematikus szemmel >>
              Matematikáról – laikusoknak >>
              A matematika és a társadalom >>
              A gondolkodás iskolája >>
              Miért szeretem a "science fiction"-t?
>>
              Elkésett hozzászólás egy ankéthoz >>
              Dialógus a matematika tanításáról >>


Boszorkányság vagy matematika?

...A matematikusok elvont, a gyakorlattal látszólag semmilyen kapcsolatban nem álló vizsgálatai nélkül a természettudományok és a modern technika hatalmas eredményei soha nem jöhettek volna létre...
.. A legtöbb emberben a matematikától való idegenkedés már az iskolában kialakul. A matematika elvont jellege folytán tanítása különlegesen nehéz feladat. Rendkívül sok múlik persze a tanáron: a jó tanár olyanokkal is megtudja kedveltetni a matematikát, akik kevésbé jó tanár keze alatt ásítoznak a számtan- és mértanórákon. A döntõ hiba azonban nem a tanárokban van, hanem a tananyagban. A matematikai tanayag nagyrészt elavult, korszerûtlen, és nem alkalmas a matematika megkedveltetésére, az érdeklõdõ diáknak nem nyújt helyes képet a matematikáról...
..Bolyai Jánosnak, a matematika egyik legradikálisabb forradalmárának életmûve jól példázza a matematika fejlõdésének ezt a jellegzetességét. Amikor Bolyai János megalkotta nem-euklideszi geometriáját, senki sem látta elõre, milyen hatalmas fejlõdésnek válik ez a felfedezés a kiindulópontjává, és milyen - gyakorlati szempontból is jelentõs - következtetésekhez fog ez a fejlõdés vezetni. Ez csak akkor vált nyilvánvalóvá, amikor Einstein majdnem egy évszázaddal késõbb megalkotta az általános relativitás elméletét. Ez a példa két dolgot is mutat; egyrészt azt, hogy bizonyos jelentõs matematikai eredmények nem közvetlenül, hanem közvetve - azáltal, hogy más vizsgálatok ösztönzõivé válnak - kerülnek kapcsolatba a gyakorlattal, továbbá, hogy a gyakorlati eredmények "learatása" gyakran csak évtizedek, sõt, esetleg évszázadok után kerül sor...