Élete és munkássága >>

Mi a matematika?
              Ars Mathematica >>
              Boszorkányság vagy matematika? >>
              Dialógus a matematikáról >>
              Dialóguas a matematika alkalmazásáról >>
              A természet könyvének nyelve >>
              Utószó a dialógusokhoz >>

A matematikus és a társadalom
              A kultúra egységérõl, matematikus szemmel >>
              Matematikáról – laikusoknak >>
              A matematika és a társadalom >>
              A gondolkodás iskolája >>
              Miért szeretem a "science fiction"-t?
>>
              Elkésett hozzászólás egy ankéthoz >>
              Dialógus a matematika tanításáról >>


A matematika és a társadalom

...Az általános és középiskolákban jelenleg folyó matematikaoktatás messze elmarad a kor követelményeitõl. Az iskola egyáltalán nem ad képet a diákoknak a matematika valódi lényegérõl, újabb fejlõdésérõl, megnövekedett társadalmi szerepérõl, gyakorlati alkalmazási lehetõségeirõl...
... Sok félreértésre ad okot a matematika kétségtelenül elvont jellege. Egyesek azt képzelik, hogy az elvontság a matematikában azt jelenti, hogy nincs köze a valósághoz. Ez súlyos tévedés. A matematika elvontsága elsõsorban abban áll, hogy a valóság egy meghatározott célból való vizsgálatánál elvonatkoztat az adott szempontból lényegtelen körülményektõl, azért, hogy figyelmét a lényegesre tudja öszpontosítani.
...Vannak, akik azzal áltatják magukat, hogy iskolai matematikaoktatásunkkal nem lehet nagy baj, hiszen diákjaink évrõl évre kiemelkedõ eredményeket érnek el a hazai és nemzetközi matematikai versenyeken.Ez az érvelés teljesen hibás.A kivételesen tehetséges diákokkal való foglalkozás valóban kítûnõ, ez a munka azomban jórészt az iskolán kívül folyik, és azt a Bolyai János Matematikai Társulat végzi.. Amikor a matematikaoktaás gyökeres reformjának szükségességérõl beszélünk, akkor a diákok zömére gondolunk, azokra, akikben a mai iskolai matematikaoktaás nem ébreszti fel a matematika iránti érdeklõdést és lelkesedést.