Élete és munkássága >>

Mi a matematika?
              Ars Mathematica >>
              Boszorkányság vagy matematika? >>
              Dialógus a matematikáról >>
              Dialóguas a matematika alkalmazásáról >>
              A természet könyvének nyelve >>
              Utószó a dialógusokhoz >>

A matematikus és a társadalom
              A kultúra egységérõl, matematikus szemmel >>
              Matematikáról – laikusoknak >>
              A matematika és a társadalom >>
              A gondolkodás iskolája >>
              Miért szeretem a "science fiction"-t?
>>
              Elkésett hozzászólás egy ankéthoz >>
              Dialógus a matematika tanításáról >>


Ars Mathematica

...Mint minden  más a világon, a matematikus munkájának eredményessége is ellentétes követelmények összeegyeztetésén, helyes egyensúlyának megtalálásán múlik....de azért talán nem teljesen haszontalan megkísérelni felsorolni ezen ellentétes követelmény-párokat, vagyis azokat a dilemmákat, amelyekkel a matematikus munkája során szembekerül...
1. Tanulni vagy kutatni?
Az egyeteme a legjobb esetben is csak olyan alaptudást nyújthat, amely lehetõvé teszi, hogy aki elvégezte az egyetemet, a továbbiakban önállóan képes legyen a munkájához szükséges tudást elsajátítani...Tehát minden matematikusnak állandóan tovább kell képeznie magát.
2. Bõvítenivagy mélyíteni a tudást? ...
...Ugyanakkor minden szakterület mûvelõjének és kutatójának szüksége vana rokon területek, de még a távolabbi szakterületek bizonyos fokú áttekintésére is...
3. Önkritika vagy önbizalom?
Önbizalomra tehát feltétlenül szükség van, de ha az nem párosul a legszigrúbb önkritikával, akkor elbizakodottsághoz és ezért kudarchoz vezet.
4. Egyéni vagy kollektív munka?
A matematikus társas lény, a kollektív munka nagymértékben növeli a munka hatásfokát, azonban a kollektív munka ... nem más, mint az egyéni munkák összehangolása, koordinálása.
5. Elmélet vagy alkalmazás?
..A témaválasztásban tudományos éerdeklõdésünket kövessük-e vagy a gyakorlat igényeit? Valójában az is álellentét, hisze egy probléma gyakorlati vonatkozásai azt csak érdekesebbé teszik. Intenzív éerdeklõdés nélkül kutatómunka nem lehetséges.
6. Matematikai szabatosság vagy intuício?
Az egyik a másik nélkül épp úgy kevés, mint ahogy járni is csak két lábon lehet.
7. Új területeket feltárni, vagy a hagyományos területek megoldatlan problémáit megoldani?
...Az új eredmények visszahatnak az alapokra, lehetõvé teszik azok szilárdítását és fordítva..
8. Tömörség vagy érthetõség?
Nyilvánvaló, hogy a bõbeszédûséget éppúgy kerülni kell,mint a rejtvényekben való beszédet...
9. Egyéni felfogás vagy személytelen tárgyilagosság?
Senki sem képes saját bõrébõl kibújni, ha nem kígyó.
10. Mi a siker titka: a szorgalmas, szívós munka vagy a szerencsés ötlet?
Valójában a matematikában mindkettõre szükség van, de a szerencsés ötlet csak a szorgalmas, szívós munka talajá szokott kipattanni...

Összefoglalva: mind a tíz dilemmában a "vagy" szócsak az "és" szócskával helyettesíthetõ. Ebben áll az Ars Mathematica.