Élete és munkássága >>

Mi a matematika?
              Ars Mathematica >>
              Boszorkányság vagy matematika? >>
              Dialógus a matematikáról >>
              Dialóguas a matematika alkalmazásáról >>
              A természet könyvének nyelve >>
              Utószó a dialógusokhoz >>

A matematikus és a társadalom
              A kultúra egységérõl, matematikus szemmel >>
              Matematikáról – laikusoknak >>
              A matematika és a társadalom >>
              A gondolkodás iskolája >>
              Miért szeretem a "science fiction"-t?
>>
              Elkésett hozzászólás egy ankéthoz >>
              Dialógus a matematika tanításáról >>

     

Miért szeretem a "science fiction"-t

Egy matematikus sohasem elégszik meg azzal, hogy konstatálja a tényeket, ha
igyekszik megkerseni a tények között az összefüggéseket, igyekszik a tényeket
megmagyarázni.

A modern matematika azzal kezdõdött, hogy Bolyai János, Lobacsevszkij, Gauss,
majd késõbb Riemann és mások geometriai vizsgálataikban a hagyományos
kérdésfeltevés helyett, amely úgy szólt: "Írjuk le matematikailag annak a térnek
a szerkezetét, amelyben élünk", a kérdést úgy tették fel: "Írjuk le matematikailag az összes elképzelhetõ, logikailag lehetséges tereket."...
A modern matematika mógszeráre az jellemzõ, hogy választ bizonyos
alapfeltevéseket - axiómákat -, amelyek megválasztásában formailag csak az korlátozza, hogy ezek ellentmondásmentes rendszert alkossanak, és azután szigrú logikával vizsgálja ezen alapfeltevések következményeit.
Úgy látom, van bizonyos analógia a modern matematika ezen módszere és a tudományos-fantasztikus regények módszere között;azt hiszem, ennek az analógiának nagy szerepe van abban, hogy szeretem a "science fiction"-t.