Bevezetés a numerikus matematikába (Kabinet)Időpontok és az órák helye: hétfõ 16-18; Szőkefalvi Kabinet + kedd 12-13; Riesz terem

Röpdolgozatok. szept. 25., okt. 16., nov. 5., nov. 26.


Linkek:
Ajánlott irodalom a gyakorlatokhoz:

Javasolt projektmunka témák:

1. Eliminációs módszerek
2. Parketta algritmus, Cholesky felbontás, LDLT
3. Iterációs módszerek
4. LR algoritmus sajátértékek közelítésére.
5. Animáció készítése a Newton-Raphson iterációhoz.
6. Interpolációs polinomok konstrukciója, hibabecslés, alappontok optimális választásaAz órák tematikája:

Last Update: 2012-08-30
1. A Mathematica komputeralgebrai rendszer.
1. óra [PDF]
1. óra [NB]


Last Update: 2012-09-16
2. Lineáris algebra, Gauss-elimináció
2. óra [PDF]
2. óra [NB]


Last Update: 2012-09-23
3. Jordan-elimináció, LR-, Cholesky felbontások
3. óra [PDF]
3. óra [NB]
3. óra [Demo-NB]


Last Update: 2012-10-01
4. Cholesky felbontás, Minorok, Sajátérték, Sajátvektor
4. óra [PDF]
4. óra [NB]


Last Update: 2012-10-08
5. Gersgorin-körtétel, Vektornorma, Mátrixnorma, Neumann-sor
5. óra [PDF]
5. óra [NB]


Last Update: 2012-10-13
6. Iteráció, Jacobi-iteráció GS-iteráció
6. óra [PDF]
6. óra [NB]


Last Update: 2012-11-01
7. Gauss-Seidel iteráció, Newton-Raphson-iteráció
7. óra [PDF]
7. óra [NB]


Last Update: 2012-11-01
8. Lagrange-interpoláció
8. óra [PDF]
8. óra [NB]


Last Update: 2012-11-10
9. Lagrange-interpoláció Newton-féle alakja, progresszív differencia, CRM.
9. óra [PDF]
9. óra [NB]


Last Update: 2012-11-19
10. Hermite-interpoláció
10. óra [PDF]
10. óra [NB]


Last Update: 2012-11-23
11. Numerikus integrálás
11. óra [PDF]
11. óra [NB]


Last Update: 2012-12-10
12. Numerikus integrálás, Gauss-kvadratura
12. óra [PDF]
12. óra [NB]


Last Update: 2012-12-10
13. Legkisebb négyzetek
13. óra [PDF]
13. óra [NB]