Információ felvételizőknek


További információ


Kihez lehet fordulni a további kérdésekkel?


Miért érdemes Szegeden tanulni matematikát?


Szegeden több mint 90 éves hagyománya van a matematikaoktatásnak. Intézetünket Riesz Frigyes és Haar Alfréd alapította 1921-ben, akiknek eredményeit az egész világ matematikustársadalma ismeri és használja.

A Bolyai Intézet ma is nemzetközileg elismert, aktív kutatóközpont: oktatóink közül 3 akadémikus, 14 a tudományok doktora, továbbá közel 50-en rendelkeznek tudományos fokozattal. A minőségi oktatáshoz pedig elengedhetetlen az oktatók magas szakmai felkészültsége. Tanszékeink bemutatkozását a kutatott témákkal itt olvashatod.

Nálunk még mindig kis létszámú évfolyamokon, kis csoportokban folyik az oktatás. Ez elősegíti az oktatók és hallgatók közötti személyesebb kapcsolat kialakulását, valamint növeli a munka hatékonyságát, hiszen több figyelem jut egy-egy hallgatóra.

A tanuláshoz szükséges tárgyi feltételek is adottak. Két számítógépes termet építettünk ki a legújabb matematikai szoftverekkel. Matematikai könyvtárunkba 240 tudományos folyóirat jár, emellett 20 000 kötet könyvünk és 30 000 kötet folyóiratunk van. Hallgatóink az Egyetemi Könyvtárba is beiratkozhatnak, amely 1 200 000 könyvet, 250 000 folyóiratot és 130 000 egyéb dokumentumot őriz.

Külön hangsúlyozzuk, intézetünkben nagy hagyománya van a kiemelkedő hallgatókkal való egyéni foglalkozásnak. Rendszeresen feladatmegoldó szemináriumokat szerezünk és csapatokat indítunk nemzetközi matematikai versenyeken. Arra is lehetőséged van, hogy a Bolyai Intézet kutatói segítségével és témavezetésével még diákéveid alatt belefogj tudományos jelentőségű problémák vizsgálatába. Ha ebből a munkából matematikailag lényeges eredmény születik, akkor azzal részt vehetsz a Tudományos Diákköri Konferencián, illetve publikálhatod azt lektorált szakfolyóiratban. Ez nagyon sokat jelenthet jövőbeni matematikai karriered megalapozásában. Hallgatóink korábbi versenyeredményeiről itt olvashatsz.

Hallgatóink pályázhatnak arra, hogy az alapszak első évének elvégzése után egy szemesztert külföldön (például Németországban vagy Olaszországban) tanuljanak. A pályázás feltételeiről és a partneregyetemekről részletes tájékoztatás találsz a Bolyai Intézet Erasmus-honlapján.

Szeged élhető város, kulturális és szellemi központ, nyüzsgő egyetemi élettel. Az sem mellékes, hogy az országos átlaghoz képest olcsó a létfenntartás és a lakhatás, így a továbbtanulás kisebb anyagi terhet ró a családokra. A magyar egyetemek közül az SZTE adja a legtöbb támogatást a hallgatóinak (például bérletet ad a helyi tömegközlekedési eszközökre illetve ingyenes sportolási lehetőségeket biztosít).