Egyetemi Tavasz 2012

Helyszín: SZTE Kiss Árpád terem (Szeged, Rerrich Béla tér 1.)
Időpont: 2012 április 28. szombat

Felelős szervező: Katonáné dr. Horváth Eszter egyetemi adjunktus

Délelőtt:
10.30 Dr. Németh József egyetemi docens: Egy elemi egyenlőtlenség szép alkalmazásokkal
11.00 Dr. Klukovits Lajos egyetemi docens: Néhány gyöngyszem a régi korok matematikájából
11.30 Gehér György PhD hallgató: Valós függvények folytonossági helyei (Ajánlott irodalom)
12.00 Dr. Kevei Péter tudományos munkatárs: Szindbád és a háremhölgyek

12.30 Ebédszünet, pizza

Délután:
13.30 Dr. Czédli Gábor egyetemi tanár: Diszkréció diszkrét logaritmussal
14.00 Fridrik Richárd egyetemi hallgató: Valami változatlan
14.30 Dr. Vígh Viktor egyetemi adjunktus: Orsókonvexitás
15.00 Dr. Makay Géza egyetemi docens: Sudoku