Informatika

Elsőre talán meglepőnek tűnhet, hogy matematikusoknak helye van az informatikában. Az informatikai cégek például új algoritmusok tervezésére keresik a matematikusokat. Mély matematikai ismereteik, absztrakt gondolkodásra való képességük teszik őket alkalmassá e munkára. (Az algoritmusok konkrét, sorról-sorra történő megvalósítása aztán általában egy informatikus munkatárs feladata.)

Egy 2002-ben végzett, ma középvezetőként az informatikában dolgozó matematikus hallgatónk véleménye is ezt támasztja alá:
„Matematikusként megszerzett tudásomat kiválóan tudom használni a tervezési fázisokban. Vezetőként kiemelném, hogy programozó szakokon végzett munkatársaink többsége nem rendelkezik hasznos ismeretekkel e munkavégzést illetően.”

Komáromi Györgyi, aki 1966-ban végzett, 30 évig dolgozott az USA-ban az IBM-nél, és csoportvezetőként vonult nyugdíjba, a következőt írta nekünk ebben a témában:
„(A fiatalok) kérdezhetik, hogy miért tanuljanak matematikát, miért ne csak informatikát. Abban igazuk van, hogy programozási munkához elég az informatika, de nem minden programozás egyforma. Ahol én dolgoztam a kreatív gondolkodás és algoritmusok kitalálása és persze kidolgozása jól működő programokban kulcsfontosságú volt (és most is). Én a csoportomba főleg matematikusokat vettem fel és többek között 5 matematikát végzett fiatalt Magyarországról, pedig akkor már volt informatika is az egyetemeken. Mind az 5 magyar meg mindig az IBM-nél dolgozik és remek karriert csináltak, nagyon büszke vagyok rájuk.”

Dr. Vas Zoltán, aki 20 éve vezeti a Szegeden működő Scriptum Informatikai Zrt-t, a következő különbséget látja az elméleti matematikusok és a programozók között:
„Szemben azzal a megoldással, hogy egy konkrét feladathoz egy szorosan hozzá kapcsolódó programot készítsen, a matematikus felismeri a probléma sajátosságait, modellt készít, és a modell alapján tervezi meg az informatikai rendszer elkészítését. Az ilyen módon létrejött informatikai eszköz minőségileg magasabb kategóriát képvisel, struktúrált, átlátható, könnyen módosítható és általánosítható. Míg egy informatikus ismeri a programkészítés eszközeit, módszereit, a különböző technikákat, addig a matematikus – képzésének köszönhetően – alkalmasabb a komplex rendszerek megtervezésére, a különböző modellek megalkotására.”

Volt hallgatóink jelenlegi munkái

2011 őszén végzett felmérésünk során 375 volt hallgatónkból 86 fő jelölte meg az informatikát jelenlegi munkaterületeként. Következzen most néhány konkrét munkaköri leírás matematikus szakon végzett hallgatóinktól:

Diploma-szerzés éve Munkakör/
beosztás
A munkakör leírása
2006 Matematikus fejlesztő Optimalizálással kapcsolatos algoritmusokat fejlesztek. Közlekedési vállalatoknál, iparban, gyártástechnológiában felmerülő gyakorlati problémákat, személyzet beosztási, ütemezési feladatokat oldunk meg matematikai, operációkutatási módszerekkel.
1991 Egyetemi docens,
emellett korábban
informatikai projektmenedzser, illetve jelenleg is
szabadúszó programozó

Adatbázisok elemzésével (mai közkeletű szóval "datamining") foglalkoztunk. Ebbe beletartoztak egyszerű, statisztikai elemzések is persze, de ennél jóval több mindent csináltunk.

Például:
  • genetikus algoritmussal adatbázisokra épülő optimalizálási eljárások,
  • klaszterezés: a megfelelő szempontok szerint kb. azonos adatok csoportokba sorolása,
  • pontozási rendszerek: adott szempontok szerint legjobb/legrosszabb adatokat kikeresni,
  • természetesen nyelvi keresések,
  • különböző animációk, vizualizációk, megjelenítési módok,
  • stb.

Az én feladatom volt a különféle modulok kapcsolatainak (API) megtervezése, azok egy programba integrálásának megvalósítása.

Ezen kívül egyedi szoftverek fejlesztésével, adatbázisok programozásával is foglalkoztam és a mai napig is foglalkozom. Néhány példa: atlaszokba való térképek rajzolása műholdképről digitalizált adatbázisból, telefonfülke-szimuláció, mobiltelefon szolgáltatáskérések szimulációja, szívmetszetek elemzése, síküvegek méretre vágásának optimalizálása, funkcionál-differenciálegyenletek numerikus megoldása, szkennelt szöveges oldalak tömörítése, pénztárgép-vezérlés számítógéppel, konferenciaterem fém-üveg felületének háromszögelése, és persze sok intranetre és internetre szánt adatbázis fejlesztés.

Ezekben nagy segítségemre volt a matematikusi végzettségem: egy feladatot a számítógépen modellezni kell, megfelelő algoritmust keresni a feladat megoldásához, megfelelő adatbázis-struktúrát kialakítani, és mindezeket a megrendelő számára könnyen kezelhető, intuitív módon prezentálni. Úgy tűnik, ez a megközelítés sikeres: a leendő ügyfeleimnek általában a korábbi ügyfeleim javasolnak engem :) . És anyagilag is nagyon megéri (persze ha az ember jól meg tudja oldani a feladatot): programozási munkáért éppen most is kapok 10.000 Ft-os bruttó óradíjat.

2005 Kockázatelemző, adatelemző

Adatkezelés, elemzés, információ nyerése és annak megjelenítése érthető, tiszta formában felsőbb vezetés részére. Vészhelyzetek előrejelzése, kommunikálása. Kisebb csoport vezetése, feladatok elosztása és ellenőrzése.

Amikor Kanadába jöttem es elkezdtem munkát keresni, rájöttem, hogy nagy szerencsém van, hogy matematikát tanultam, hiszen ez kultúrától és nyelvtől teljesen független, a világ bármely részén hasznosítható.

2005 Rendszerszervező-programozó Pénzügyi-számviteli-termelési szoftverek, integrált rendszerek fejlesztése, karbantartása. Munkám során nem kifejezetten a matematikusi szakon megszerzett konkrét tudásra van szükségem, viszont az ott szerzett gondolkodásmód nagyon fontos. Kiemelt szerepe van a szakosodás során tanult számvitelnek és egyéb pénzügyi tárgyaknak. Ezeket is használom munkám során.
1986 Projektkoordinátor Informatikai fejlesztési projektekben IT alprojektvezetői feladatok ellátása.
2005 Pénzügyi fejlesztő,
vezető
Belső pénzügyi szoftver fejlesztése, pénzügy vezetése.
1987 Rendszerszervező (egészségügyben) Kitalálni és megvalósítani rendszereket, amik segítik az információk áramlását az egészségügyben, támaszkodva az internet és a mobil kommunikáció lehetőségeire.
2005 Rendszerszervező Integrált hitel és lízing adminisztrációs szoftver tesztelése, kapcsolattartás a felhasználókkal, a szoftver hibáinak javítása, új kérések megvalósítása a rendszerben. A kalkulációs motorért vagyok felelős. Díjak kiszámítása, új konstrukciók kitalálása, rendszerbe illesztése.

Az 1984 előtti matematikus szakról

Az 1984 előtt Szegeden kiadott matematikus diplomák még feltüntették a „programtervező” jelzőt, az egyetemi szintű programtervező matematikus szak ugyanis csak a 80-as években vált el az elméleti matematikai oktatástól. Tehát aki korábban egyetemi szinten matematikát és/vagy informatikát akart tanulni, az mind az ún. „matematikus (programtervező)” szakra járt, és később érdeklődésének megfelelően specializálódott.

Összehasonlítva az akkori és a mostani tanterveket, azt látjuk, hogy hasonló a matematikai illetve informatika kurzusok aránya: a 84 előtt végzett programtervező matematikusok is többségében elméleti matematikát tanultak, kisebb arányban informatikai kurzusokat vettek, pont úgy, mint a mostani matematika szakos hallgatók.

Következő táblázatunkban példákat mutatunk be 1984 előtt végzett hallgatóink válaszaiból.

Diploma-szerzés éve Munkakör/ beosztás A munkakör leírása
1978 Üzleti tanácsadó Egyrészt nagy informatika rendszerekre vonatkozó ajánlatok készítésének szakmai összefogása, másrészt ilyen egyedi rendszerek megvalósítása során főként tervezési feladatok ellátása. Hangsúlyos a megrendelők üzleti szempontjainak és a megvalósuló informatikai megoldásoknak az összhangja.
1980 Tanácsadó Nagy informatikai rendszerek tervezése, bevezetése. Ilyen például: Központi nyomtatás multifunkciós gépeken, az eszközök és szolgáltatások kiválasztása, beillesztése a cég munkafolyamataiba. SAP archiválás. Tervezés – végrehajtás. Központi dokumentum menedzsment, speciális dokumentumtípusokhoz (szerződés, számla) kapcsolódó folyamatok tervezése
1980 Vezető tanácsadó Egy 10-15 fős informatikus, fejlesztő csapatot vezetek. Egy nagyvállalat számára fejlesztünk a különböző, az üzleti folyamatait támogató informatikai alkalmazásokat. Az átadott (beüzemelt) rendszereinket folyamatosan támogatjuk (üzemeltetésfelügyelet, karbantartás, továbbfejlesztés).
1982 Elnök 20 éve egy 20 fős informatikai céget vezetek. Kezdetben nyelvi szoftvereket, szótárakat fejlesztettünk. Napjainkban banki és nagyvállalati környezetben fejlesztünk rendszereket, felhasználva a korábbi években K+F projektekben kifejlesztett technológiákat.
1976 Cégvezető, alkalmazott matematikus Szoftverfejlesztő céget vezetek, ahol elsősorban a projektek vezetője, megálmodója és logikai tervezője vagyok. A fejlesztések fő iránya ügyviteli rendszerek és az abból kinyerhető adatok elemzése. Saját fejlesztésű BI alkalmazások, illetve SAS, SPSS alapú adatelemzése. Magyar nyelvű matematikai oktató szoftverek honosítója, terjesztője és oktatója. Két egyetemen oktatom a Staisztika és Adatbányászat gyakorlati alkalmazását.
1975 Szoftvermérnök, vezető munkatárs Szervezési feladatok, helyzetfelmérés. A felhasználói igények megértése a velük folytatott párbeszédben, pontos megfogalmazása, a megoldás kitalálása, leírása, egyeztetése. Adatbázis modellek készítése (CISAM, Oracle), programozás (Magic), dokumentálás, program bevezetés, szoftver követés. Az ügyfelek problémáinak megértése, megoldása. Az ügyfélnél az egymással ellenérdekelt osztályok szempontjainak, igényeinek megértése, az egymás közötti ellentétek oldása, olyan megoldás kitalálása, ami mindegyik számára elfogadható. A munkatársak és az ügyfelek felé teljes jóindulattal fordulás; nem szabad ragaszkodni ahhoz, hogy csak a diplomámhoz "méltó" munkákat végezzek el, hanem bármit, amivel segíteni lehet. A kollégák meglátásait értékesként fogadni; a megoldások közös kitalálásában nem ragaszkodni a saját ötleteimhez, gondolataimhoz, hogy együtt meg tudjuk találni az igazán jó megoldást. A kritikák elfogadása, azok alapján javítás.
1980 Üzletágvezető Informatikai projektek felügyelete, szoftverfejlesztéssel és konzultációs szolgáltatásokkal kapcsolatos kereskedelmi és projekt-leszállítási, rendszertámogatási tevékenységek. Alapvetően Oracle szoftver területen.

Jövedelem

Mint említettük, 2011 őszén végzett felmérésünk során 86 fő nyilatkozott úgy, hogy az informatikában dolgozik. Közöttük vegyesen találunk 1984 előtt és 1984 után végzett matematikusokat, illetve olyan matematika tanárokat is, akik párhuzamosan valamilyen informatika szakot is elvégeztek. Többségük Magyarországon dolgozik. Az általuk megadott adatokból vonhattok le következtetést arra vonatkozóan, hogy mekkora jövedelemre számíthattok e területen.

Havi bruttó jövedelem
100 000 Ft - 200 000 Ft 7
200 000 Ft - 300 000 Ft 16
300 000 Ft - 500 000 Ft 24
500 000 Ft - 1 000 000 Ft 21
1 000 000 Ft felett 7
Nem adta meg 11