Felsőoktatás

2011 őszén több mint kilencven, felsőoktatásban dolgozó volt hallgatónkat kértük arra, hogy írjanak a munkájukkal járó napi szintű feladataikról. A következő táblázat olyan kollégák válaszait tartalmazza, akik jelenleg is magyar egyetemeken tevékenykednek.

Diploma-szerzés éve Munkakör/
beosztás
A munkakör leírása
1966 Egyetemi oktató
és kutató,
egyetemi tanár
Előadásokat, speciálkollégiumokat tartok, gyakorlatokat vezetek a matematikus BSc és MSc évfolyamain, szakdolgozatok, diplomamunkák készítésében témavezető vagyok, kurzusokat vezetek a Matematikai és Számítástudományi Doktori Iskolában, témavezetőként doktoranduszok kutatásait irányítom, továbbá részt veszek a hazai és nemzetközi tudományos közösség tevékenységében (konferenciákon való részvétel, folyóiratszerkesztés, bizottsági munka,...)
1999 Tudományos főmunkatárs Ez egy kétéves EU által finanszírozott kutatási projekt, amit én pályáztam meg egy magyar egyetemre. Az engem érdeklő problémákon gondolkozom, egyelőre külföldi munkatársakkal (skype-on, email-en, konferenciákon), de a terv szerint majd itthoniakat is bevonva, illetve én is igyekszem bekapcsolódni az itthoniak projektjeibe. Az eredményekről cikkeket írunk, előadásokat tartunk. Heti négy órát tanítok is az egyetemen, és kutatószemináriumot vezetek egy barátommal.
1996 Docens
 • Egyetemi hallgatók oktatása (8 óra/hét),
 • oktatásra való felkészülés (4-8 óra/hét),
 • kutatás (20 óra/hét),
 • adminisztráció (4-8 óra/hét).
1998 Egyetemi adjunktus

Alapvetően két feladatom van: oktatás és kutatás.

 • Oktatás: előadások és gyakorlatok tartása, a hozzájuk kapcsolódó vizsgáztatás és adminisztráció, segédanyagok (jegyzetek, feladatsorok) készítése, szakdolgozati témavezetés.
 • Kutatás: új matematikai eredmények "kitalálása", gyakran más kollégákkal (hazai és/vagy külföldi) együttműködve, az eredmények publikálása tudományos folyóiratokban, konferenciarészvétel, előadások tartása, cikkek lektorálása.
2007 Tudományos segédmunkatárs

Valószínűségszámítással kapcsolatos problémákon gondolkodom. A világ számos országában (USA, Mexikó, Kanada, Kína) konferenciákon, szemináriumokon veszek részt. Emellett tanítok is az egyetemen.

A PhD fokozat megszerzése után egy mexikói kutatóközpontban dolgoztam két évig valószínűségszámítás témában. Az ottani egyetemen spanyolul tanítottam.


Ahogy a fenti táblázatból kiderül, a felsőoktatásban dolgozó matematikusoknak és matematika tanároknak két fő feladata van:

 • oktatás kis óraszámban sok készülési idővel (nem ritka, hogy egy kezdő oktató akár egy napot is készül egy másfél órás gyakorlatra), és
 • nyitott elméleti vagy gyakorlati problémák kutatása, az eredmények ismertetése szakfolyóiratokban és konferenciákon.

Az egyetemi élet velejárója még

 • a kötetlen munkaidő (annak minden előnyével és hátrányával együtt),
 • a sok utazási lehetőség Európán belül és kívül egyaránt (már a fiatal kutatók is lehetőséget kapnak konferenciák és egyéb kutatói programok révén külföldi matematikusokkal tapasztalatot cserélni, együtt dolgozni),
 • az elkerülhetetlen adminisztráció.

Matematikusok külföldi egyetemeken

A világ számos egyetemén dolgoznak Szegeden végzett matematikusok. Felmérésünk során tőlük is szép számmal kaptunk válaszokat. Az alábbi táblázat az Amerikai Egyesült Államokban dolgozó volt hallgatóink beszámolóiból válogat.

Diploma-szerzés éve Munkakör/
beosztás
A munkakör leírása
1991 Tanszékvezető (USA-ban) Munkakörömhöz tartozik a tipikus, egyetemi állással járó oktatás-kutatás kombinációja, de emellett a tanszékvezetői beosztásra jellemző; adminisztratív feladatokat is ellátom. Ezek a tanszék mindennapos, zavartalan működését éppúgy érintik, mint a rövid- és hosszútávú tervezést, akadémiai, gazdasági stb. szempontból.
1993 Associate professor
(docens)
 • Kutatás es kutató diákok munkájának irányítása (15 diákom van..) 48%,
 • tanítás (osztályban) 20%,
 • kutatói életben részvétel (konferencia látogatás, publikációk bírálatában részvétel 15%, újság szerkesztőségében részvétel 15%, látogatók fogadása, más kutatók látogatása),
 • tanszéki munka (új kutató diákok felvételével kapcsolatos ügyek, döntések, tananyag kialakítása, stb.) 2%.

A százalékok azt becsülik, hogy a munkaidom hány százalékát töltöm az adott feladattal.

2000 Assistant professor
(adjunktus)
Időm nagy részében kutatok, ez rugalmas munkaidőben zajlik (időnként heti 7 nap, napi 14 óra munka - máskor néhány hét "szabi").
2000 Postoctoral fellow (frissen doktorált kutató) Matematikai jelenségeken gondolkozom, ötleteket vetek fel es el, ezeket megbeszélem másokkal (es általában igyekszem megismerni mások gondolatait), szerencsés esetben ezek fényt vethetnek egyéb érdekes kérdésekre. Tehát ez egy "tisztán kutatói" állás, amivel jelen esetben nem jár oktatói kötelezettség.
2000 Associate Instructor/ Teaching Assistant

(az előző
válaszadó korábbi munkaköre)
A kifejezés magyar megfelelője nem világos, mivel a jelenség nem igazán létezik Magyarországon. Sok amerikai egyetemen az oktatás egy jelentős részét "haladóbb diákok" végzik, akik emellett valamilyen kutatást végeznek, aminek révén mondjuk PhD-t kapnak. Érdemes megjegyezni, hogy Amerikában ezek a helyek nyitva állnak a világ minden részéből érkező diákoknak. Az "oktatásban való részvétel" sokféle lehet: előadások tartása, dolgozatjavítás, fogadóórák tartása, stb. Fontos, hogy ezalatt az ember közben saját tanulmányaiban/ kutatásában is haladjon.

Jövedelem

A magyar felsőoktatásban dolgozók jövedelmét a közalkalmazotti bértábla szabályozza, így annak ismertetésére tájékoztatónk nem tér ki. A külföldön dolgozó egyetemi oktatók bérezése ettől jelentősen eltérhet már alacsony tudományos pozíciók esetén is. Az USA-ban például egy posztdoktori kutató, azaz frissen doktorált matematikus körülbelül 3000 dollárt, egy adjunktus pedig 5000 dollárt kap kézhez havonta.