Közoktatás

A tanári mesterség iránt érdeklődő hallgatók matematika tanári diplomát szerezhetnek egyetemünkön.

Habár mindannyiunknak van elképzelése a tanári mesterséggel járó feladatokról, a tanítás szépségéről és nehézségeiről, az alábbiakban közoktatásban dolgozó volt hallgatóinktól idézünk. Reméljük ezzel pontosabb képet adunk a tanári szakma mibenlétéről.

Tanárok írták napi szintű feladataikról:

„Középiskolás matematikaórák tartása, érettségire felkészítés, érettségi dolgozatok javítása, érettségi vizsga jegyzősége, iskolai szintű minőségbiztosítási tevékenység napi szintű lebonyolítása (statisztikák, értesítések, állapotfelmérések készítése), osztályfőnöki feladatok ellátása (napi szintű jelentős adminisztráció, közösségépítés, kapcsolattartás a kollégákkal, szülőkkel, gyerekekkel, életvezetési, tanulási, egészségügyi, pszichológia tanácsadás), folyosófelügyelet ellátása, tanítási gyakorlatukat végzők részleges mentorálása. Lemaradottak felzárkóztatása, SNI-s, HH-s, HHH-s gyermekek segítése. Tehetséggondozás, versenylehetőségek feltárása, versenyre való felkészítés.”

„Tanmenet összeállítása, házi versenyek szervezése, korrepetálás, matematika gyönyörűségének megmutatása, tanítás, szülőkkel való kapcsolattartás, gyógypedagógus-iskola pszichológus kollégával való kapcsolattartás. Adminisztráció, városi programokon való kötelező részvétel.”

„12 éve tanítok egy hatosztályos gimnáziumban főleg matekot. Sok örömem telik a munkámban, jó látni, hogy ezen a szinten a többséggel meg lehet értetni a matematikát, és ekkor a diákok kedvvel is állnak hozzá a tantárgyhoz.”

„…nélkülözhetetlen a gyerekek iránt érzett szeretet és tisztelet, a pedagógusi pálya iránti elhivatottság”

„A jelenlegi (és első) munkahelyem egy kisvárosi gimnázium, ahol 8 év matematika és fizika tanítás után lettem igazgatóhelyettes. Jelenleg heti 8 órában végzősöknek tanítok matematikát (középszintű érettségire készülnek), emellett vezetői munkámban tantárgyfelosztást, órarendet készítek, túlórát összesítek, ellenőrzöm a tanárok munkáját, a tanulóknak rendezvényeket szervezek, végzem az iskola PR tevékenységének koordinálását, pályázatokat írok és menedzselek, adminisztratív és irányítási feladatokat egyaránt ellátok. Változatos és sok kihívással járó feladataim vannak, amelyben a matek szakon tanult lényeg-látást, precizitást, kreatív feladatmegoldást, adatkezelést használni tudom. Iskolán kívül érettségi vizsgáztatást vállalok és egy alapítványnak vagyok az elnöke.”

„Minőségfejlesztés: a Minőségfejlesztési csoport tagjaként részt veszek ebben a munkában: elégedettség-mérések, kérdőívek kiértékelése, grafikonok, statisztikák készítése - ez matematika is.”

„Új kihívás a digitális táblák használata: a matematikára sok lehetőséget ad. Az interneten sok érdekes bemutató, feladat van, amely akár órán is elérhető.”

„Tartunk előkészítőt a 6. és a 8. osztályosoknak, ez mindig érdekes, hiszen előre megismerjük a leendő tanulókat, rá tudjuk beszélni az ügyesebbeket, hogy hozzánk jöjjenek. Az előkészítőkre mi, matematika tanárok állítjuk össze a feladatsorokat.”

A matematika szakos tanárok szerepéről az iskolákon belül:

„A legutóbbi évfolyamtalálkozón hat igazgatót számoltunk össze, akik rangos gimnáziumokban illetve középiskolákban dolgoznak, ezenkívül jópár igazgatóhelyettes is lett a csoporttársaimból, évfolyamtársaimból. Úgy tudom, a többi szegedi mat-fiz évfolyamon is hasonló a helyzet. Ezek szerint az iskolákban általában bíznak a matematikában is és Szegedben is...”

„…az iskolavezetés számít a matematika tanárokra: sok ötletük van, jól átlátják az összefüggéseket, az iskolai dokumentumok elkészítésében is lehet rájuk számítani; többségében osztályfőnökök, sok plusz feladatot végeznek. Az egyik igazgatóm így fogalmazott: a reál szakosok jelentik az iskola motorját. Ha megnézzük, az iskolaigazgatók szakját, a legtöbb igazgató matematika szakos, mint ahogy több évfolyamtársam is már az lett 40 évesen.”

A diákokkal való személyes kapcsolatról:

„Azon szerencsések közé tartozom, akinek a munkája a hobbija. A nehézségek, a megoldásra váró problémák ellenére, meghatódom, amikor volt tanítvány hív fel, mert tesójának, barátnőjének, ismerősének... kellene segítség matekból vagy csak meglátogat, mert beszélgetni szeretne. Ezek olyan (általában) pozitív visszajelzések, melyek bármikor, bármilyen munkahelyi, nehezebb szituáción továbblendítenek! A fiatalok közötti lét konzervál!!! Ez a legjobb öregedésgátló szer!!!”

„Sok kapcsolat alakul ki az évek során, jó érzés, amikor a régi diákok megismernek, megállunk beszélgetni. A közösségi oldalakon keresztül tartjuk a kapcsolatot. Élvezetesek az osztálytalálkozók, amelyekre meghívnak. A legjobb talán az, hogy előttünk nőnek fel a gyerekek, sok mindent mi tanítunk meg nekik, láthatjuk a feljődésüket. Magunk érzékeljük a hozzáadott értéket. Érettségin együtt izgulunk velük.”

Az elhelyezkedési lehetőségekről:

„…itt Győr környékén jobban is kell a matek, mert némettanárokból Dunát lehetne rekeszteni, matekos viszont kevés van. A baj az, hogy az a kevés matekos is elég jól lefedi a munkaerőpiacot, tehát félteni kell az állásunkat.”