A Bolyai Intézet tanszékein kutatott témák

Algebra és Számelmélet Tanszék
Univerzális algebra (Dr. Csákány Béla, Dr. Klukovits Lajos, Dr. Szabó László, Dr. Szendrei Ágnes), hálóelmélet (Dr. Czédli Gábor), félcsoportelmélet (Dr. Megyesi László, Dr. Szendrei Mária), rendezett halmazok (Dr. Zádori László), matematikatörténet (Dr. Klukovits Lajos)

Alkalmazott és Numerikus Matematika Tanszék
Approximációelmélet, ortogonális polinomok és ortogonális függvényrendszerek, speciális függvények (Dr. Móricz Ferenc), komplex függvények, Banach-terek, a kvantumkémia numerikus módszerei (Dr. Stachó László), funkcionál-differenciálegyenletek vizsgálata, végtelen dimenziós dinamikai rendszerek (Dr. Krisztin Tibor), bifurkációelmélet (Dr. Röst Gergely)

Analízis Tanszék
Fourier-analízis, ortogonális sorok, egyenlőtlenségek, approximációelmélet (Dr. Leindler László, Dr. Németh József, Dr. Németh Zoltán), Hilbert-terek lineáris operátorai (Dr. Kérchy László), közönséges és funkcionális differenciálegyenletek, stabilitás, oszcilláció, periodicitás (Dr. Hatvani László, Dr. Makay Géza, Dr. Terjéki József), közönséges és retardált differenciálegyenletek (Dr. Bartha Mária), a matematikatanítás modern módszerei (Kosztolányi József, Kovács Zoltán, Vajda Róbert)

Geometria Tanszék
Harmonikus analízis (Dr. Kurusa Árpád, Dr. Ódor Tibor), integrálgeometria (Dr. Kurusa Árpád), konvex geometria (Dr. Fodor Ferenc, Dr. Kincses János, Dr. Ódor Tibor), diszkrét, kombinatorikus és algoritmikus geometria (Dr. Fodor Ferenc, Dr. Kincses János), politópok (Dr. Gévay Gábor), véges geometria, geometriai algebra (Dr. Kiss György, Dr. Nagy Gábor)

Halmazelmélet és Matematikai Logika Tanszék
Kombinatorika és bonyolultságelmélet (Dr. Hajnal Péter), approximációelmélet, potenciálelmélet, harmonikus analízis, ortogonális polinomok (Dr. Totik Vilmos), ergodelmélet, fraktálok (Dr. Szabó László Imre), matematikatörténet (Dr. Varga Antal)

Sztochasztika Tanszék
Határeloszlások és alkalmazásaik a valószínűségszámításban és a matematikai statisztikában (Dr. Csörgő Sándor, Dr. Viharos László), ergodelmélet, statisztikus fizika (Dr. Krámli András), parciális differenciálegyenletek peremérték problémái (Dr. Hegedűs Jenő)