A szerkesztõbizottság elnöke:  Pintér Lajos
                 Főszerkesztő:   Kincses János
A szerkesztõbizottság tagjai
                      Csendes Tibor             Németh Zoltán
                      Kosztolányi József      Pintér Klári
                      Kurusa Árpád             Vígh ViktorA szerkesztõbizottság címe: POLYGON szerkesztõsége,
                                            Bolyai Intézet,
                                            Szeged, Aradi vértanúk tere 1., 6720.
                                            e-mail: polygon@math.u-szeged.hu
                                            honlap: http://www.math.u-szeged.hu/polygon/

A lap megrendelésével, terjesztésével kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket a postai vagy az elektronikus címünkre kérjük.

Tanácsok szerzõinknek.

        A POLYGON a matematikának, illetve a matematika oktatásának a területérõl közöl cikkeket. Cikket bárki benyújthat a szerkesztõség címére postán, emailben vagy bármely szerkesztõn keresztül személyesen is.

       A cikkek hosszának nincsen alsó határa, akár egy ötlet vagy gondolat is benyújtható, de kivételes esetektõl eltekintve, nem lehet 10---15 nyomtatott oldalnál több. Idegen nyelvû cikkek fordítása is elfogadható, az eredeti pontos bibliográfiai adatainak mellékelésével.

        A kézirat beküldhetõ gépelt vagy szövegszerkesztett formában, lehetõleg .tex vagy .doc formátumban. Az elsõ lap tetején legyen ott a cím és a szerzõ neve, míg az utolsó lapon a szerzõ pontos címe. Lehetõleg ne használjunk lábjegyzeteket! Fordítsunk az ábrákra külön figyelmet, ha lehet, külön lapon is mellékeljük. A lemezen vagy emailben érkezõ ábrákat és illusztráziókat lehetõleg .ps, .tif vagy .bmp formátumban kérjük. Minden benyújtott cikket megvizsgálunk a közölhetõség szempontjából, ha szükséges, legalább két bírálóval. A szerkesztõbizottság döntésérõl a szerzõt értesítjük.
        A megjelent cikkek szerzõi 20 különlenyomatot és egy tiszteletpéldányt kapnak.


Polygon I. évf. 1. szám, 1991;  125.- Ft
Polygon I. évf. 2. szám, 1991;  125.- Ft
Polygon II. évf. 1. szám, 1992;  125.- Ft
Polygon II. évf. 2. szám, 1992;  125.- Ft
Polygon III. évf. 1. szám, 1993;  125.- Ft
Polygon III. évf. 2. szám, 1993  125.- Ft
Polygon IV. évf 1. szám, 1994  125.- Ft
Polygon IV. évf. 2. szám,1994;  210.- Ft
Polygon V. évf. 1. szám, 1995;  254.- Ft
Polygon V. évf. 2. szám, 1995;  254.- Ft
Polygon VI. évf. 1. szám, 1996;  392.- Ft
Polygon VI. évf. 2. szám, 1996;  392.- Ft
Polygon VII. évf. 1. szám, 1997;  470.- Ft
Polygon VII. évf. 2. szám, 1997;  470.-Ft
Polygon VIII. évf. 1. szám, 1998;  540.- Ft
Polygon VIII. évf. 2. szám, 1998;  540.- Ft
Polygon IX. évf. 1. szám, 1999;  540.- Ft
Polygon IX. évf. 2. szám, 1999;  540.- Ft
Polygon X. évf. 1. szám, 2000;  540.- Ft
Polygon X. évf. 2. szám, 2000;  540.- Ft
Polygon XI. évf. 1. szám, 2001;  540.- Ft
Polygon XI. évf. 2. szám, 2001;  540.- Ft
Polygon XII. évf. 1-2. szám, 2003;  1080.- Ft
Polygon XIII. évf. 1. szám, 2004;  540.- Ft
Polygon XIII. évf. 2. szám, 2004;  540.- Ft
Polygon XIV. évf. 1. szám, 2005;  540.- Ft
Polygon XIV. évf. 2. szám, 2005;  540.- Ft
Polygon XV. évf. 1. szám, 2006;  540.- Ft
PolygonXV. évf. 2. szám, 2007; 540.- Ft
Polygon XVI. évf. 1. szám, 2007; 540.- Ft
Polygon XVI. évf. 2. szám, 2008; 540.- Ft
Polygon XVII. évf. 1-2. szám, 2009; 540.- Ft
Polygon XVIII. évf. 1. szám, 2009; 540.- Ft
Polygon XVIII. évf. 2. szám, 2010; 540.- Ft
Polygon XIX. évf. 1. szám, 2010; 540.- Ft
Polygon XIX. évf. 2. szám, 2011; 540.- Ft
Polygon XX. évf. 1. szám, 2011; 540.- Ft
Polygon XX. évf. 2. szám, 2012; 540,- Ft
Polygon XXI. évf. 1-2. szám, 2013; 1080,- Ft
Polygon XXII. éfv. 1-2. szám, 2014; 1080,- Ft
Polygon XXIII. évf. 1-2. szám, 2016; 1080,- Ft


e-mail: polygon@math.u-szeged.hu