TARTALOMJEGYZÉK

      Egy kimondhatatlan elvont gondolkodó marslakó  (Varga Antal)  1
TANULMÁNYOK
      Egy hatékony számítógépes eszköz matematikai
            problémák megoldására  (Tóth Boglárka és Vinkó Tamás)  19
MÛHELYSAROK 
      A k süllyedéses permutációk száma  (Dályay Pál Péter)  43
EGY ÖTLET
      Általánosítsunk!  (Kosztolányi József)  53
A 3. Polygon verseny feladatai és eredménye  69
FELADATROVAT 73
KÖNYVISMERTETÉS 
81