TARTALOMJEGYZÉK

      Dr. Leindler László akadémikus 60 éves (Dr. Németh József) 3
      Száz éve született Radó Tibor (Varga Antal) 17
TANULMÁNYOK
      Egyenletes eloszlású sorozatok (Szabó László Imre) 25
      A formális nyelvek két osztályáról (Gécseg Ferenc) 37
      A hézagos polinomok Rédei-féle elméletének néhány újabb
      alkalmazása (Szõnyi Tamás) 49
MÛHELYSAROK
      Néhány orosz matematikai olimpiai feladat (Csete Lajos) 79
      Egy tankönyvi feladat élesítésérõl (Csete Lajos) 84
      Lassan divergáló sorok (Benkõ Dávid) 89
EGY ÖTLET
      Keressünk rokon feladatokat (Csete Lajos) 100 FELADATROVAT 111
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK 121
A POLYGON 1994. ÉVI PÁLYÁZATÁNAK
EREDMÉNYE 123