TARTALOMJEGYZÉK

TANULMÁNYOK
      Bolyai János vizsgálatai a 4n+1 alakú prímszámok két négyzet
            összegére való felbontásáról (Kiss Elemér) 1
      Etûdök a biliárdról (Krámli András) 13
      Klasszikus képtárproblémák II. (Szabó László) 45 MÛHELYSAROK
      Adott körbe, egyszersmind adott kör köré írt háromszögek
             (Hajdu Endre) 63
      Egy tankönyvi feladat élesítésérõl II. (Csete Lajos) 70
EGY ÖTLET
      Egy ötlet: Lépjünk ki a tízes számrendszerbõl (Pintér Klára) 77
FELADATROVAT 87
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK 93
A POLYGON 1995. ÉVI PÁLYÁZATÁNAK EREDMÉNYE 95
KÖNYVEKRÕL ÉS FOLYÓIRATOKRÓL 97