TARTALOMJEGYZÉK

TANULMÁNYOK
      Bolyai János prímtana (Kiss Elemér) 1
      Waterloo (egy kicsit más szemszögbõl) (Kovács Szabolcs) 13
      Partíciók, párpartíciók (Oravecz Ferenc) 27
      Szörnyûségek panoptikuma (Velcsov Gabriella) 39
      Parkettázás (Taraza Busra) 55
MÛHELYSAROK
      Egy Euler-egyenessel kapcsolatos tétel (Dötsch András és Pete Gábor) 73
      Megjegyzés a Polygon 64. feladatához (Csete Lajos) 80
      A {sin n} és {cos n} sorozatok viselkedésérõl (Kovács István és M. Roussos) 86
EGY ÖTLET
      Alkalmazzunk gráfokat (Goldman Júlia) 91
FELADATROVAT 95