Az aktuális félév kurzusai

A 2017 ősz félévben tartott kurzusok listája

Alapképzésben lévő kurzusok (BSc, bachelor)
Mesterképzésben lévő kurzusok (MSc/MA, master)
Szolgáltatott kurzusok (kurzusok nem matematika szakosoknak)
Egyéb kurzusok


Alapképzésben lévő kurzusok ebben a félévben:

Rövidített kurzuskódKurzus neve
MBN313 Komputer algebra
MBN037 Szemléletes topológia


Mesterképzésben lévő kurzusok ebben a félévben:

Rövidített kurzuskódKurzus neve
MMN361 Az életbiztosítás matematikai alapjai
MMN112 Csoportelmélet
MMN351 Dinamikus rendszerek
MMN081 Egyenlõtlenségek középiskolai alkalmazásokkal I.
MMN101 Gráfelmélet
MML101 Gráfelmélet (lev.)
MMN311 Kódoláselmélet
MML312 Magasabb fokú egyenletek és geometriai szerkeszthetõség (lev.)
MMN103 Matematikai struktúrák
MMN362 Pénzügyi és kockázati folyamatok
MMN015 Rendezett halmazok
MMN922 Szakmódszertani szeminárium
MMN116 Sztochasztikus modellek (informatikusoknak)
MMN114 Számítógéppel segített matematikai modellezés


Szolgáltatott kurzusok (nem matematika szakosok számára tartott) ebben a félévben:

Rövidített kurzuskódKurzus neve
MBNX363 Alkalmazott statisztika
MBLX363 Alkalmazott statisztika (lev.)
MMNX123 Biomatematika és biostatisztika
MMNX423 Biostatisztika gyak. (Info-bionika MSc)
BMAE3N Biztosítás-matematika alapjai TB szakosoknak II.
BMAE3L Biztosítás-matematika alapjai TB szakosoknak II. (lev.)
MBNX111 Diszkrét matematika I. (2017)
MBLX111 Diszkrét matematika I. (lev.)
MBNX114 Diszkrét matematika III.
MBLX114 Diszkrét matematika III. (lev.)
10A101 Kalkulus (közgazdászoknak)
MBNX311 Kalkulus I.
MBLX311 Kalkulus I. (lev.)
MBLX122 Kalkulus I. fizikusoknak (lev.)
MBNX122 Kalkulus I. fizikusoknak (új)
MBNX313 Kalkulus II.
MBLX313 Kalkulus II. (lev.)
MBNX321 Lineáris terek és operátorok
MBNX123 Matematika 1.
MBNX124 Matematika 1. (Biomérnököknek)
MBLX123 Matematika 1. (lev.)
MBLX172 Matematikai alapismeretek biológusoknak
MBNX172c Matematikai alapismeretek biológusoknak
MBNX172f Matematikai praktikum (Föld.)
MBNX172k Matematikai praktikum (Kém.,Környt.)
MMLX113 Mûszaki matematika II.
MMNX113 Mûszaki matematika II.
MMNX111 Többváltozós statisztikai módszerek (környezetmérnököknek)
MMLX111 Többváltozós statisztikai módszerek (környezetmérnököknek)
MMNX112 Tömegkiszolgálás
10A109 Valószínûségszámítás (közgazdászoknak)


Egyéb kurzusok ebben a félévben:

Rövid kurzuskódKurzus neve
MTKL111G Absztrakt algebra gy. (OT kieg.lev.)
MTKL111E Absztrakt algebra (OT kieg.lev.)
MTN113E Algebra és számelmélet 1.
MTN113G Algebra és számelmélet 1. gy.
MTN312E Algebra és számelmélet 3.
MTN312G Algebra és számelmélet 3. gy.
MTN312G Algebra és számelmélet 3. gy.
MBNK13G Algebra és számelmélet gy. (új BSc)
MBNK13G Algebra és számelmélet gy. (új BSc)
MBNK13G Algebra és számelmélet gy. (új BSc)
MBLK13G Algebra és számelmélet gy. (új BSc lev.)
MBNK13E Algebra és számelmélet (új BSc)
MBLK13E Algebra és számelmélet (új BSc lev.)
MMNK11e Algoritmuselmélet ea.
MMNK11g Algoritmuselmélet gy.
MMNK31e Alkalmazott analízis ea.
MMNK31g Alkalmazott analízis gy.
MBNB62E Alkalmazott statisztika (ea. új BSc)
MBNB62G Alkalmazott statisztika (gy. új BSc)
MTN122G Analízis 1.
MTN321E Analízis 3.
MTN321G Analízis 3. gy.
MTN721KE A többváltozós függvénytan elemei OT
MTN721KG A többváltozós függvénytan elemei OT (gy.)
MTN714E Bevezetés az absztrakt algebrába
MTN714G Bevezetés az absztrakt algebrába (gy.)
AOK-KN1801 Biostatistische Rechnungen (2 ó)
AOK-K1801 Biostatisztikai számítások (2 ó)
25C207-1 Biztosítási matematika ea.
25C207-1 Biztosítási matematika gy.
60A101 Calculus Lecture GTK
60A102 Calculus Seminar GTK
MMNK21e Differenciálegyenletek ea.
MMNK21g Differenciálegyenletek gy.
MTN932Kg Differenciálgeometriai alapok gy. (OT)
MTN932Ke Differenciálgeometriai alapok (OT)
MMNK51e Diszkrét matematika ea.
MMNK51g Diszkrét matematika gy.
MBNC13E Diszkrét matematikai játékok
MBLC13E Diszkrét matematikai játékok (lev. új Bsc)
Ml6901 Egyenlõtlenségek középiskolai alkalmazásokkal I. (lev.)
MTN324G Elemi matematika 2.
MTN324G Elemi matematika 2.
MTKL125G Elemi matematika 5 (OT kieg.lev.)
MBLB61E Életbiztosítások ea. (lev. új Bsc)
MBNB61E Életbiztosítások (ea. új BSc)
MBLB61G Életbiztosítások gy. (lev. új Bsc)
MBNB61G Életbiztosítások (gy. új BSc)
MTN733AE Fejezetek a geometriából
MTN733AG Fejezetek a geometriából (gy.)
MTKL133G Fejezetek a geometriából gy. (OT kieg.lev.)
MTKL133E Fejezetek a geometriából (OT kieg.lev.)
MTN961Kg Fejezetek a matematikai statisztikából
MTN721AE Fejezetek az analízisbõl
MTN721AG Fejezetek az analízisbõl (gy.)
MTKL122G Fejezetek az analízisbõl gy. (OT kieg.lev.)
MTKL122E Fejezetek az analízisbõl (OT kieg.lev.)
MTN134E Geometria 1.
MTN134G Geometria 1. gy.
MTN134G Geometria 1. gy.
MTN333E Geometria 2.
MTN333G Geometria 2. gy.
MTN333G Geometria 2. gy.
MBNK41E Geometria I. ea. (új Bsc)
MBLK41E Geometria I. ea (új Bsc lev.)
MBNK41G Geometria I. gy. (új Bsc)
MBLK41G Geometria I. gy. (új Bsc lev.)
MBNA42E Geometria III.
MBNA42G Geometria III. gy.
MTN542e Halmazelmélet és matematikai logika ea. OT
MBLA51E Halmazelmélet és matematikai logika ea. (új BSc lev.)
MTN542g Halmazelmélet és matematikai logika gyak. OT
MBLA51G Halmazelmélet és matematikai logika gy. (új BSc lev.)
MTN125G Informatikai alapok matematikatanároknak
MTN125G Informatikai alapok matematikatanároknak
MBNB44E Integrálgeometria
MBNB44G Integrálgeometria gy.
MBNK32E Kalkulus I. ea. Új BSc
MBNK32E Kalkulus I. ea. Új BSc
MBLK32E Kalkulus I. ea. Új BSc (lev.)
MBNK32G Kalkulus I. gyak. Új BSc
MBNK32G Kalkulus I. gyak. Új BSc
MBLK32G Kalkulus I. gy. Új BSc (lev.)
MTKL144G Kombinatorika gy. (OT kieg.lev.)
MTKL144E Kombinatorika (OT kieg.lev.)
MBNA32E Komplex függvénytan
MBNA32G Komplex függvénytan gy.
MBNA21E Közönséges differenciálegyenletek ea.
MBNA21G Közönséges differenciálegyenletek gy.
MBNA21G Közönséges differenciálegyenletek gy.
MBNK11G Lineáris algebra gy. (Új BSc)
MBNK11G Lineáris algebra gy. (Új BSc)
MBLK11G Lineáris algebra gy. (Új BSc lev.)
MBNK11E Lineáris algebra (Új BSc)
MBNK11E Lineáris algebra (Új BSc)
MBLK11E Lineáris algebra (Új BSc lev.)
GYTK022 Matematika
GYTK021 Matematika gy.
GYTK021 Matematika gy.
GYTK021 Matematika gy.
GYTK021 Matematika gy.
GYTK021 Matematika gy.
GYTK021 Matematika gy.
MTNK001E Matematikai alapismeretek biológia-kémia tanároknak
MTNK001G Matematikai alapismeretek biológia-kémia tanároknak gy.
MTNB001G Matematikai alapismeretek biológiatanároknak
MBNK31G Matematikai alapismeretek Új BSc
MBNK31G Matematikai alapismeretek Új BSc
MBLK31G Matematikai alapismeretek Új BSc (lev.)
MBNB41E Matematikai érdekességek
GYTKKA021 Mathematics Lecture
GYTKKA022 Mathematics Practice
GYTKKA022 Mathematics Practice
MSZV00 Mindennapok matematikája
MBNK35E Numerikus matematika ea. (új BSc)
MBLK35E Numerikus matematika ea. (új BSc lev.)
MBNK35G Numerikus matematika gy. (új BSc)
MBLK35G Numerikus matematika gy. (új BSc lev.)
MTN111G Praktikum
60A106 Probability Lecture GTK
60A107 Probability Seminar GTK
MTN521g Problémamegoldó szeminárium OT
Mv9990 Speciálkollégium
Mv9990 Speciálkollégium
Mv9990 Speciálkollégium
Mv9990 Speciálkollégium
Mv9990 Speciálkollégium
Mv9990 Speciálkollégium
Mv9990 Speciálkollégium
Mv9990 Speciálkollégium
Mv9990 Speciálkollégium
Mv9990 Speciálkollégium
Mv9990 Speciálkollégium
Mv9990 Speciálkollégium
Mv9990 Speciálkollégium
Mv9990 Speciálkollégium
TO-MTKL1G Szakmódszertan 1 (matematika) gy. OT kieg.lev.
TO-MTKL1E Szakmódszertan 1 (matematika) OT kieg.lev.
TO-MTNTM2AE Szakmódszertan 2. (matematika) (ált. isk.)
TO-MTNTM2AG Szakmódszertan 2. (matematika) (ált. isk.) gy.
TO-MTNTM2KE Szakmódszertan 2. (matematika) (középisk.)
TO-MTNTM2KG Szakmódszertan 2. (matematika) (középisk.) gy.
TO-MTNTM3KG Szakmódszertan 3 (matematika) (középisk)
MTN923KG Számítógépes problémamegoldó szeminárium
MBNA62E Sztochasztikus modellek (ea. új BSc)
MBNA62G Sztochasztikus modellek (gy. új BSc)
MTN763KE Sztochasztikus modellek OT
MTN763KG Sztochasztikus modellek OT (gy.)
MMNK61e Valószínûségelmélet ea.
MMNK61g Valószínûségelmélet gy.
MBNK61E Valószínûségszámítás ea. (új BSc)
MBLK61E Valószínûségszámítás ea. (új BSc lev.)
MBNK61G Valószínûségszámítás gy. (új BSc)
MBNK61G Valószínûségszámítás gy. (új BSc)
MBLK61G Valószínûségszámítás gy. (új BSc lev.)
MBNB43E Véges geometriák és kódok
MBNB43G Véges geometriák és kódok gy.