Courses taught in the current semester

List of courses held in the semester 2021 spring

Bachelor (BSc) courses
Master (MSc/MA) courses
Service courses (courses for non-math majors)
Other courses


Bachelor courses in this semester:

Short course codeCourse name
MBNK13E Algebra és számelmélet ea. (BSc 2015)
MBLK13E Algebra és számelmélet ea. (lev. BSc 2015)
MBNK13G Algebra és számelmélet gy. (BSc 2015)
MBLK13G Algebra és számelmélet gy. (lev. BSc 2015)
MBNB52E Algebrai és geometriai módszerek a kombinatorikában ea. (BSc 2015)
MBNB52G Algebrai és geometriai módszerek a kombinatorikában gy. (BSc 2015)
MBLB42E Algoritmikus és diszkrét geometria ea. (lev. BSc 2015)
MBLB42G Algoritmikus és diszkrét geometria gy. (lev. BSc 2015)
MBNA31E Analízis ea. (BSc 2015)
MBNA31G Analízis gy. (BSc 2015)
MBNB11E Boole-függvények ea. (BSc 2015)
MBNB11G Boole-függvények gy. (BSc 2015)
MBNC14E Chapters from Number Theory
MBNB42G Computational and discrete geometry
MBNB42E Computational and discrete geometry
MBNA12E Csoportok és testek ea. (BSc 2015)
MBNA12G Csoportok és testek gy. (BSc 2015)
MBNC11E Fejezetek a matematika kultúrtörténetébõl (BSc 2015)
MBLC11E Fejezetek a matematika kultúrtörténetébõl (lev. BSc 2015)
MBNB23E Függvényiterációk ea. (BSc 2015)
MBNB23G Függvényiterációk gy. (BSc 2015)
MBLK41E Geometria I. ea. (lev. BSc 2015)
MBLK41G Geometria I. gy. (lev. BSc 2015)
MBNK41E Geometry I
MBNK41G Geometry I
MBNA41E Geometry II
MBNA41G Geometry II
MBNA51E Halmazelmélet és matematikai logika ea. (BSc 2015)
MBNA51G Halmazelmélet és matematikai logika gy. (BSc 2015)
MBLB63E Introduction to financial mathematics
MBLB63G Introduction to financial mathematics
MBNK38E Kalkulus II. ea. (BSc 2020)
MBLK38E Kalkulus II. ea. (lev. BSc 2020)
MBNK38G Kalkulus II. gy. (BSc 2020)
MBLK38G Kalkulus II. gy. (lev. BSc 2020)
MBNK51E Kombinatorika ea. (BSc 2015)
MBLK51E Kombinatorika ea. (lev. BSc 2015)
MBNK51G Kombinatorika gy. (BSc 2015)
MBLK51G Kombinatorika gy. (lev. BSc 2015)
MBNB53E Kombinatorika és valószínûség ea. (BSc 2015)
MBNB53G Kombinatorika és valószínûség gy. (BSc 2015)
MBNA32E Komplex függvénytan ea. (BSc 2015)
MBNA32G Komplex függvénytan gy. (BSc 2015)
MBNK310G Matematikai modellek I. (BSc 2020)
MBLK310G Matematikai modellek I. (lev. BSc 2020)
MBNB51G Non-life insurances
MBNB51E Non-life insurances
MBNA13E Operációkutatás ea. (BSc 2015)
MBLA13E Operációkutatás ea. (lev. BSc 2015)
MBNA13G Operációkutatás gy. (BSc 2015)
MBLA13G Operációkutatás gy. (lev. BSc 2015)
MBNB22E Populációdinamika ea. (BSc 2015)
MBNB22G Populációdinamika gy. (BSc 2015)
MBNA61E Statistics
MBNA61G Statistics
MBLA61E Statistics
MBLA61G Statisztika gy. (lev. BSc 2015)


Master courses in this semester:

Short course codeCourse name
MMNM42E Algebraic topology
MMN102 Analízis ea. (informatikus)
MML102 Analízis ea. (lev. informatikus)
MMNV32E Dynamic Modelling
MMNV32L Dynamic Modelling
MMNM12E Fields and Galois theory
MMNK32G Functional Analysis
MMNK32E Functional Analysis
MMN042 Kombinatorikus számítási modellek (MSc 2017 elõtt)
MMNV62G Matematikai statisztika gy. (új MSc)
MMNV62E Mathematical statistics
MMNV22E Numerical Mathematics
MMNV22G Numerical Mathematics
MMNV21E Numerical methods for differential equations
MMNV21G Numerical methods for differential equations
MMNK52E Optimization Methods
MMNK52G Optimization Methods
MMNV23G Partial differential equations
MMNV23E Partial differential equations
MMNM12G Testelmélet és Galois-elmélet gy. (új MSc)
MMNV61E Time series analysis
MMNV61L Time series analysis
MMNM16E Universal Algebra


Service course in this semester:

Short course codeCourse name
MBNX421 A komplex és valós függvénytan elemei alkalmazásokkal ea. (fizika 2017)
MBLX421 A komplex és valós függvénytan elemei alkalmazásokkal ea. (lev. fizika 2017)
MMNX115 A nem életbiztosítás matematikai alapjai (informatikus)
MBLX461 A sztochasztika alapjai ea. (lev. földtud.)
MMNX109 Alkalmazott lineáris algebra ea. (környezetmérnök)
MMLX109 Alkalmazott lineáris algebra ea. (lev. környezetmérnök)
MMNX021 Analysis for physicists
MMNX422 Analízis ea. (Info-bionika)
MBNX262 Fundamentals of Stochastics
MBNX461 Fundamentals of Stochastics for Physicists
MMNX106 Idõsorok statisztikai elemzése ea. (informatikus)
MBNX222 Kalkulus II. ea. (földtud.)
MBLX222 Kalkulus II. ea. (lev. földtud.)
60A104 Linear Algebra
60A105 Linear Algebra Seminar (GTK angol)
10A103 Lineáris algebra ea. (GTK)
MBNX224 Matematika 2. ea. (biomérnök)
MBNX223 Matematika 2. ea. (kémia)
MBLX223 Matematika 2. ea. (lev. kémia)
MBNX172d Matematikai alapismeretek biológusoknak ea.
MBNX261 Mathematical statistics
GYTKKA021 Mathematics Lecture (gyógyszerész angol)
MBNX251 Numerikus módszerek ea. (környezetmérnök)
MBLX251 Numerikus módszerek ea. (lev. környezetmérnök)
10A109 Valószínûségszámítás ea. (GTK)


Other courses in this semester:

Short course codeCourse name
MTN814KE Absztrakt algebra ea. (OT középisk.)
MTN814KG Absztrakt algebra gy. (OT középisk.)
MTN212E Algebra és számelmélet 2. ea. (OT közös)
MTN212G Algebra és számelmélet 2. gy. (OT közös)
MTN412E Algebra és számelmélet 4. ea. (OT közös)
MTN412G Algebra és számelmélet 4. gy. (OT közös)
MTN221E Analízis 2. ea. (OT közös)
MTN221G Analízis 2. gy. (OT közös)
MTN421E Analízis 4. ea. (OT közös)
MTN421G Analízis 4. gy. (OT közös)
MMEN102E Analysis lecture (informatikus angol)
MMEN102G Analysis practice (informatikus angol)
MBNXK262E A sztochasztika alapjai ea. (informatikus)
MBLXK262E A sztochasztika alapjai ea. (lev. informatikus)
MTKL216E A sztochasztika alapjai ea. (OT kieg. lev.)
MTN662E Elements of stochastics
MBNXK262G A sztochasztika alapjai gy. (informatikus)
MBNXK262G A sztochasztika alapjai gy. (informatikus)
MBNXK262G A sztochasztika alapjai gy. (informatikus)
MBNXK262G A sztochasztika alapjai gy. (informatikus)
MBNXK262G A sztochasztika alapjai gy. (informatikus)
MBNXK262G A sztochasztika alapjai gy. (informatikus)
MBNXK262G A sztochasztika alapjai gy. (informatikus)
MBNXK262G A sztochasztika alapjai gy. (informatikus)
MBNXK262G A sztochasztika alapjai gy. (informatikus)
MBNXK262G A sztochasztika alapjai gy. (informatikus)
MBLXK262G A sztochasztika alapjai gy. (lev. informatikus)
MTKL216G A sztochasztika alapjai gy. (OT kieg. lev.)
MTN662G Elements of stochastics
MTNKV024E Az analízis módszereinek alkalmazása a matematika egyéb területein (OT KV)
MTNB002G Biostatistics
MTNKV015E Boole-függvények (OT KV)
MBNXK112E Diszkrét matematika II. ea. (informatikus)
MBLXK112E Diszkrét matematika II. ea. (lev. informatikus)
MBNXK112G Diszkrét matematika II. gy. (informatikus)
MBNXK112G Diszkrét matematika II. gy. (informatikus)
MBNXK112G Diszkrét matematika II. gy. (informatikus)
MBNXK112G Diszkrét matematika II. gy. (informatikus)
MBNXK112G Diszkrét matematika II. gy. (informatikus)
MBNXK112G Diszkrét matematika II. gy. (informatikus)
MBNXK112G Diszkrét matematika II. gy. (informatikus)
MBNXK112G Diszkrét matematika II. gy. (informatikus)
MBNXK112G Diszkrét matematika II. gy. (informatikus)
MBNXK112G Diszkrét matematika II. gy. (informatikus)
MBNXK112G Diszkrét matematika II. gy. (informatikus)
MBNXK112G Diszkrét matematika II. gy. (informatikus)
MBNXK112G Diszkrét matematika II. gy. (informatikus)
MBNXK112G Diszkrét matematika II. gy. (informatikus)
MBLXK112G Diszkrét matematika II. gy. (lev. informatikus)
MMNVEN32E Dynamic Modelling
MMNVEN32G Dynamic Modelling
MTKLV021E Egyenlõtlenségek középiskolai alkalmazásokkal (OT kieg. lev.)
MTN224G Elemi matematika 1. (OT közös)
MTN424G Elemi matematika 3. (OT közös)
MTN621G Elemi matematika 4. (OT közös)
MTN821AG Elemi matematika 5. (OT ált. isk.)
MTN821KG Elemi matematika 5. (OT középisk.)
MTKL224G Elemi matematika 6. (OT kieg. lev.)
MTN022KG Elemi matematika 6. (OT középisk.)
MTNKV043E Fejezetek a halmazelméletbõl (OT KV)
MTKL213E Fejezetek a matematika kultúrtörténetébõl (OT kieg. lev.)
MTN815E Fejezetek a matematika kultúrtörténetébõl (OT közös)
MTNKV013E Chapters from Number Theory
MMNKEN32E Functional Analysis
MMNKEN32G Functional Analysis
MTN433E Geometria 3. ea. (OT közös)
MTN433G Geometria 3. gy. (OT közös)
MTKL242E Halmazelmélet és matematikai logika ea. (OT kieg. lev.)
MTKL242G Halmazelmélet és matematikai logika gy. (OT kieg. lev.)
MBNY301E Kalkulus üzemmérnök informatikusoknak ea.
MBNY301G Kalkulus üzemmérnök informatikusoknak gy.
MTN243E Kombinatorika ea. (OT közös)
MTN243G Kombinatorika gy. (OT közös)
MTNKV034E Combinatorial Geometry
MTN021KE Komplex és valós függvénytan elemei ea. (OT középisk.)
MTN021KG Komplex és valós függvénytan elemei gy. (OT középisk.)
MTNI003E Matematika informatikusoknak ea. (OT)
MTLI003E Matematika informatikusoknak ea. (OT kieg. lev.)
MTNI003G Matematika informatikusoknak gy. (OT)
MTLI003G Matematika informatikusoknak gy. (OT kieg. lev.)
MBLXK225E Mûszaki matematika I. ea. (lev. mérnökinf. BSc)
MBNXK225E Mûszaki matematika I. ea. (mérnökinf. BSc)
MBLXK225G Mûszaki matematika I. gy. (lev. mérnökinf. BSc)
MBNXK225G Mûszaki matematika I. gy. (mérnökinf. BSc)
MBNXK225G Mûszaki matematika I. gy. (mérnökinf. BSc)
MBNXK225G Mûszaki matematika I. gy. (mérnökinf. BSc)
MBNXK225G Mûszaki matematika I. gy. (mérnökinf. BSc)
MMNVEN22E Numerical Mathematics
MMNVEN22G Numerical Mathematics
MMNVEN21E Numerical Methods for Differential Equations
MMNVEN21G Numerical Methods for Differential Equations
MTKL223G Problémamegoldó szeminárium (OT kieg. lev.)
MTN833KE Projektív geometriák ea. (OT középisk.)
MTN833KG Projektív geometriák gy. (OT középisk.)
Speciálkollégium
Speciálkollégium
Speciálkollégium
Speciálkollégium
Speciálkollégium
Speciálkollégium
Speciálkollégium
MMNVEN63E Stochastic Processes
MMNVEN63G Stochastic Processes
TO-MTNTM1E Szakmódszertan 1. (matematika) ea. (OT közös)
TO-MTNTM1G Szakmódszertan 1. (matematika) gy. (OT közös)
TO-MTKL2E Szakmódszertan 2. (matematika) ea. (OT kieg. lev.)
TO-MTKL2G Szakmódszertan 2. (matematika) gy. (OT kieg. lev.)
TO-MTNTM3AG Szakmódszertan 3. (matematika) (OT ált. isk.)
MTN623G Számítógépes modellezés a matematika oktatásában (OT közös)
MTN874AG Számítógépes problémamegoldó szeminárium (OT ált. isk.)
MTN874AG Számítógépes problémamegoldó szeminárium (OT ált. isk.)
MTKLV031E Szemléletes topológia (OT kieg. lev.)