Courses taught in the current semester

List of courses held in the semester 2018 spring

Bachelor (BSc) courses
Master (MSc/MA) courses
Service courses (courses for non-math majors)
Other courses


Bachelor courses in this semester:

Short course codeCourse name
MBL421 A komplex és valós függvénytan elemei alkalmazásokkal (lev.)
MBL411 Absztrakt algebra (lev.)
MBL412 Alkalmazott algebra (lev.)
MBN412 Applied Algebra
MBN561 Bevezetés a matematikai statisztikába
MBN661 Mathematical statistics
MBN611 Operations Research
MBL662 Statisztikai programcsomagok (lev.)


Master courses in this semester:

Short course codeCourse name
MMN102 Analízis
MML102 Analízis (lev.)
MMN461 Stacionárius folyamatok és idõsorelemzés


Service course in this semester:

Short course codeCourse name
MMNX421 A komplex és valós függvénytan elemei alkalmazásokkal (fizikusoknak)
MBLX262 A sztochasztika alapjai (lev.)
MBLX461 A sztochasztika alapjai fizikusoknak (lev.)
MMNX109 Alkalmazott lineáris algebra
MMLX109 Alkalmazott lineáris algebra (lev.)
MBLX452 Bevezetés a numerikus matematikába fizikusoknak (lev.)
MMNX110 Dinamikus modellek és alkalmazásaik
MMLX110 Dinamikus modellek és alkalmazásaik (lev.)
MBNX112 Discrete Mathematics 2
MBLX112 Discrete Mathematics 2
MBNX262 Fundamentals of Stochastics
MBNX461 Fundamentals of Stochastics for Physicists
MMNX106 Idõsorok statisztikai elemzése
10A101 Kalkulus (közgazdászoknak)
MBNX311 Kalkulus I.
MBNX313 Kalkulus II. (mol. bio.)
MBNX222 Kalkulus II. fizikusoknak
MBLX222 Kalkulus II. fizikusoknak (lev.)
10A103 Lineáris algebra (közgazdászoknak)
MBNX223 Matematika 2.
MBNX224 Matematika 2. (Biomérnököknek)
MBLX223 Matematika 2. (lev.)
MBNX172c Matematikai alapismeretek biológusoknak
MBNX261 Matematikai statisztika (Biomérnököknek)
MBLX264 Matematikai statisztika (környezetmérnököknek) lev.
MBNX225 Mûszaki matematika
MBLX225 Mûszaki matematika (lev.)
MBNX251 Numerikus módszerek
MBLX251 Numerikus módszerek (lev.)
10A109 Valószínûségszámítás gy. (közgazdászoknak)


Other courses in this semester:

Short course codeCourse name
MTN814Kg Absztrakt algebra gy. (OT)
MTN814Ke Absztrakt algebra (OT)
MTN212E Algebra és számelmélet 2.
MTN212G Algebra és számelmélet 2. gy.
MTN412E Algebra és számelmélet 4.
MTN412G Algebra és számelmélet 4. gy.
MBNB52E Algebrai és geometriai módszerek a kombinatorikában
MBLB52E Algebrai és geometriai módszerek a kombinatorikában ea (lev. új Bsc)
MBNB52G Algebrai és geometriai módszerek a kombinatorikában gy.
MBLB52G Algebrai és geometriai módszerek a kombinatorikában gy (lev. új Bsc)
MBNB42E Computational and discrete geometry
MBNB42G Computational and discrete geometry
MBNA31E Analízis
MTN221E Analízis 2.
MTN221G Analízis 2. gy.
MTN421E Analízis 4.
MTN421G Analízis 4. gy.
MBNA31G Analízis gy.
MBNC15E A számfogalom felépítése
MBLC15E A számfogalom felépítése (lev. új Bsc)
MTKL261E A sztochasztika alapjai ea. (OT kieg. lev.)
MTN662g A sztochasztika alapjai gyak. OT közös
MTKL261G A sztochasztika alapjai gy. (OT kieg. lev.)
MTN662e A sztochasztika alapjai OT közös
MBNB63E Introduction to financial mathematics
MBNB63G Introduction to financial mathematics
MTNB002G Biostatisztika (bio OT középi.)
MBNA12G Csoportok és testek gy. (új Bsc)
MBNA12E Csoportok és testek (új Bsc)
MMNV21E Differenciálegyenletek numerikus megoldásai ea.
MMNV21G Differenciálegyenletek numerikus megoldásai gy.
MBNK12G Diszkrét matematika gy. (új BSc)
MBNK12G Diszkrét matematika gy. (új BSc)
MBLK12G Diszkrét matematika gy. (új BSc lev.)
MBNK12E Diszkrét matematika (új BSc)
MBNK12E Diszkrét matematika (új BSc)
MBLK12E Diszkrét matematika (új BSc lev.)
MTN224G Elemi matematika 1.
MTN424G Elemi matematika 3.
MTN621g Elemi matematika 4.
MTN821Ag Elemi matematika 5. (OT. ált. isk.)
MTN821Kg Elemi matematika 5. (OT középisk.)
MTKL224G Elemi matematika 6 (OT kieg.lev.)
MTN022Kg Elemi matematika 6. (OT középisk.)
MTNKV043E Fejezetek a halmazelméletbõl
MTKL213E Fejezetek a matematika kultúrtörténetébõl ea. (OT kieg. lev.)
MTN815e Fejezetek a matematika kultúrtörténetébõl (OT)
MBNB32E Fourier analysis
MBLB32E Fourier-analízis ea. (lev. új Bsc)
MBNB32G Fourier-analízis gy.
MBLB32G Fourier-analízis gy. (lev. új Bsc)
MMNK32E Funkcionálanalízis ea.
MMNK32G Funkcionálanalízis gy.
MBNB23E Függvényiterációk
MBNB23G Függvényiterációk gy.
MTN433E Geometria 3.
MTN433G Geometria 3. gy.
MBNA41E Geometria II.
MBNA41G Geometria II. gy.
MBNA51E Halmazelmélet és matematikai logika
MTKL242E Halmazelmélet és matematikai logika ea. (OT kieg. lev.)
MBLA51E Halmazelmélet és matematikai logika ea. (új BSc lev.)
MBNA51G Halmazelmélet és matematikai logika gy.
MTKL242G Halmazelmélet és matematikai logika gy. (OT kieg. lev.)
MBLA51G Halmazelmélet és matematikai logika gy. (új BSc lev.)
MMNV61E Idõsorok statisztikai elemzése ea.
MMNV61L Idõsorok statisztikai elemzése lab.
MBNB12G Játékelmélet gy. (új BSc)
MBLB12G Játékelmélet gy. (új BSc lev.)
MBNB12E Játékelmélet (új BSc)
MBLB12E Játékelmélet (új BSc lev.)
MBNK33E Kalkulus II. ea. (új BSc)
MBNK33E Kalkulus II. ea. (új BSc)
MBNK33G Kalkulus II. gy. (új BSc)
MBNK33G Kalkulus II. gy. (új BSc)
MBLK33G Kalkulus II. gy. (új BSc lev.)
MBLK33E Kalkulus II. (új BSc lev.)
MTN243E Kombinatorika
MBNK51E Kombinatorika ea. (Új BSc)
MBLK51E Kombinatorika ea. (Új BSc lev.)
MBNB53E Kombinatorika és valószínûség
MBNB53G Kombinatorika és valószínûség gy.
MTN243G Kombinatorika gy.
MBNK51G Kombinatorika gy. (Új BSc)
MBLK51G Kombinatorika gy. (Új BSc lev.)
MTN021Kg Komplex és valós függvénytan elemei gy. (OT)
MTN021Ke Komplex és valós függvénytan elemei (OT)
60A104 Linear Algebra
60A105 Linear Algebra Seminar GTK
GYTK021 Matematika gy.
MBNK34E Matematikai modellek ea. (új BSc)
MBLK34E Matematikai modellek ea. (új BSc lev.)
MBNK34G Matematikai modellek gy. (új BSc)
MBNK34G Matematikai modellek gy. (új BSc)
MBLK34G Matematikai modellek gy. (új BSc lev.)
GYTKKA022 Mathematics Practice
MBNA33E Mérték- és integrálelmélet
MBNA33G Mérték- és integrálelmélet gy.
MMNV32E Modellezés ea.
MMNV32L Modellezés lab.
MBLB51E Nem-életbiztosítások ea. (lev. új Bsc)
MBLB51G Nem-életbiztosítások gy. (lev. új Bsc)
MBNC33E Nevezetes numerikus sorok
MMNV22E Numerikus matematika ea.
MMNV22G Numerikus matematika gy.
MMNK52E Operációkutatás ea.
MMNK52G Operációkutatás gy.
MBNA13G Operációkutatás gy. (új BSc)
MBLA13G Operációkutatás gy. (új BSc lev.)
MBNA13E Operációkutatás (új BSc)
MBLA13E Operációkutatás (új BSc lev.)
MBNB22E Populációdinamika
MBNB22G Populációdinamika gy.
MTKL223G Problémamegoldó szeminárium (OT kieg.lev)
MTN833Ke Projektív geometriák
MTN833Kg Projektív geometriák gy.
Mv9990 Speciálkollégium
Mv9990 Speciálkollégium
Mv9990 Speciálkollégium
Mv9990 Speciálkollégium
Mv9990 Speciálkollégium
Mv9990 Speciálkollégium
Mv9990 Speciálkollégium
Mv9990 Speciálkollégium
Mv9990 Speciálkollégium
Mv9990 Speciálkollégium
Mv9990 Speciálkollégium
Mv9990 Speciálkollégium
Mv9990 Speciálkollégium
Mv9990 Speciálkollégium
Mv9990 Speciálkollégium
MBLA61E Statisztika ea. (lev. új Bsc)
MBNA61E Statistics
MBLA61G Statisztika gy. (lev. új Bsc)
MBNA61G Statistics
TO-MTNTM1E Szakmódszertan 1. (matematika)
TO-MTNTM1G Szakmódszertan 1. (matematika) gy.
TO-MTKL2G Szakmódszertan 2 (matematika) gy. OT kieg.lev.
TO-MTKL2E Szakmódszertan 2 (matematika) OT kieg.lev.
TO-MTNTM3AG Szakmódszertan 3 (matematika) (OT ált.isk.)
MTN623g Számítógépes modellezés a matematika oktatásában
MTN874Ag Számítógépes problémamegoldó szeminárium (OT ált. isk.?)
MTN874Ag Számítógépes problémamegoldó szeminárium (OT ált. isk.?)
Ml6811 Szemléletes topológia (lev.)
MMNV63E Sztochasztikus folyamatok ea.
MMNV63G Sztochasztikus folyamatok gy.
MBNK61E Probability
MTNxx6 Valószínûségszámítás gy. (fizika OT)
MBNK61G Valószínûségszámítás gy. (új BSc)