Pályázat középiskolásoknak 2013

 

Útmutató a középiskolás pályázat megírásához


1. A dolgozat egy "érdeklődő középiskolás" számára legyen érdekes és érthető. Tehát szerepelhetnek a középiskolában nem tanult eredmények, fogalmak, de azokat be kell mutatni, el kell magyarázni. NEM SZÜKSÉGES a középiskolás anyagon, versenyek/KöMaL szintjén lényegesen túlmutató ismeretek, eredmények, apparátus használata.

2. Nem várjuk el "új dolgok felfedezését", de szeretnénk, hogy a dolgozat a szerző önálló munkáját is tartalmazza. Ez lehet részfeladatok önálló megoldása, az anyag egyéni, újszerű felépítésben való bemutatása, nem közismert források ismertetése is.

3. Elvárjuk, hogy a dolgozat legyen szabatosan megfogalmazott, legyen gondolatilag kerek egész, világos logikájú, nyelvileg helyes.

4. A dolgozat nem csak "tiszta" matematikáról szólhat, de elvárjuk, hogy legyen lényeges matematikai része (is).

5. A felhasznált forrásokat kérjük pontosan megadni a dolgozat végén (szerző, cím, kiadó, kiadás helye, éve, folyóiratnál folyóiratcím, évszám, kötetszám, a hivatkozott cikk oldalszáma, internetes forrásnál pontos URL (webcím)). Ugyanez érvényes a (nem saját készítésű) ábrák, táblázatok forrásaira is. Törekedni kell arra, hogy csak szakértők által ellenőrzött forrásokat használjunk. Az internetes forrásoknak csak töredéke ilyen.

7. Szigorú formai követelményeket nem szabunk. A dolgozat legyen a lehetőségekhez mérten szép, igényes kiállítású. Akik nem számítógéppel dolgoznak, törekedjenek az olvasható, szép munkára. (Pl. az ábrákat lehet kézzel rajzolni, de ekkor körző, vonalzó használata ajánlott.) A dolgozatokat egy példányban kell benyújtani, köttetni nem szükséges.
http://www.math.u-szeged.hu/~horvath/palyazat.htm