Záróvizsga

A záróvizsga menete az alap- és mesterszakon hasonló: áll egyfelől a szakdolgozat, ill. diplomamunka megvédéséből, amely az adott tanszék által meghatározott időpontban történik, illetve egy bizottság előtti szóbeli vizsgából, amelynek időpontjáról és beosztásáról a záróvizsga-időszakban a Tanulmányi Osztály folyosóján kihelyezett papír ad tájékoztatást.

A szóbeli feleletet megelőzi legalább 120 perc felkészülés, amelyhez alapszakon semmilyen segédeszköz nem használható, matematikus és alkalmazott matematikus mesterszakokon pedig a könyvtárban megtalálható nyomtatott szakirodalom használható. Alkalmazott matematikus mesterszakon a tételsorban lévő 15 tétel közül a vizsgázó előzetesen megadhat 5 olyan tételt, amelyet szeretne elkerülni. A maradék 10 tételből egyet kell húznia, ebből kell felkészülnie és vizsgáznia.