Kreditátvitel

A kreditátviteli kérelmek formai elvárásai a Matematikai Tanszékcsoport által tartott kötelező és kötelezően választható tárgyak kiváltása esetén

Az előírásoknak nem megfelelő kérelmeket a Kreditátviteli Bizottság érdemi tanulmányozás nélkül visszautasítja!

A kreditátviteli kérelmeket a MODULO rendszeren keresztül kell benyújtani, a Kar általános szabályainak megfelelően.

A szabályzat értelmében mind a teljesítés igazolása, mind az esetleg szükséges tematika hitelesített dokumentum kell hogy legyen, nem lehet puszta link vagy képernyőkép.

A kreditátvitellel kiváltandó tárgy előfeltételeinek teljesítéséről is csatoljon igazolást (vagy jelezze, ha azokra is kreditátvitelt kér).

 

A kreditátviteli kérelmek elbírálásának szempontjai a Matematikai Tanszékcsoport által tartott kötelező és kötelezően választható tárgyak kiváltása esetén

Az előírásoknak nem megfelelő kérelmeket a Kreditátviteli Bizottság érdemi tanulmányozás nélkül visszautasítja!

Kreditátvitel az SZTE TTK Matematikai Tanszékcsoporton kívül teljesített tárgyak esetében

A kreditátviteli kérelem elbírálásakor figyelembe vett szempontok:

  • a teljesített és a kiváltandó tárgy tananyaga (tematikája),
  • a teljesített és a kiváltandó tárgy óraszámai,
  • az elmélet és gyakorlat aránya a teljesített és a kiváltandó tárgy esetében,
  • a teljesített tárgyat egyetemi vagy főiskolai végzettséget nyújtó szak keretében végezte.

A Tanszékcsoport aktuális tárgyainak listája a honlapon megtalálható, illetőleg megtalálhatók a korábban oktatott tárgyak is. A tárgyaknál sok helyen fel van(nak) tüntetve ún. "helyettesítő tárgy(ak)"; ha Ön ez(eke)t teljesítette, a kreditátvitelt automatikusan engedélyezzük; ha nem, a fenti szempontok szerint bíráljuk el. 

A Matematikai Tanszékcsoport szabadon választott tárgy alapján kötelező tárgyra nem engedélyez kreditátvitelt (hiszen az SZV tárgyak esetében a tárgyalás mélysége és a számonkérés is eltér a kötelező tárgyakétól). Ez a megszorítás nem vonatkozik a "kötelezően választott" teljesített tárgy alapján kért kreditátvitelre.