Kapcsolatok külső cégekkel

Külső cégek megrendelésére végzett tudományos igényű  matematikai elemzések, magasabb matematikai ismereteket igénylő számítások:

A Bolyai Intézetben az oktató- és kutatómunka mellett tudományos igényű matematikai elemzéseket, magasabb matematikai ismereteket igénylő  számításokat is végzünk. Néhány példa:

1. Adatelemzés, statisztikai elemzések hatástanulmányhoz, kutatásokhoz,  mérési adatok illetve kérdőívekkiértékeléséhez, ezek alapján összefüggések, eltérések, adatok struktúrájának feltárása.

2. Optimalizálási problémák vizsgálata mérnöki, építészeti számításokhoz, szállítási útvonaltervekhez, algoritmusok tervezése. Például fém-üveg épületek háromszögelése.

3. Konfidencia vizsgálatokhoz kapcsolódó számítások és eljárások (például minőségellenőrzés, termelési hibahatár).

4. Webes adatbázis nyilvántartások szerkesztése könyvelésekhez, leltári, könyvtári illetve készlet-nyilvántartásokhoz, energetikai adatbázisok. Ingatlan nyilvántartás, pénztárgép vezérlés. Szerkesztői és kiadói rendszerek, adatbázisok természetes nyelvi, grafikus és matematikai elemzése. Internetes szakmai tudást felmérő tesztek. Személyzeti nyilvántartások. Biztonsági rendszerek. Forgalomirányító lámpák vezérlése.

5. Matematikai modellek, szimulációk közlekedési, hírközlési, informatikai, orvosi alkalmazásokhoz. Járványterjedéssel kapcsolatos előrejelzések, oltási stratégiák.