Algebra és Számelmélet Tanszék


Az algebra és a számelmélet a matematika két nagy területe, amelyek alapjainak oktatása sok ponton találkozik. A Tanszék által oktatott számelméleti, valamint lineáris, klasszikus és absztrakt algebrai tárgyak keretében tudhatják meg a hallgatók, hogy hogyan függ a prímszámoktól a bankszámláink biztonsága, mennyi idő alatt lehet ötszáz jegyű prímszámot találni, hogyan segítenek a magasabb fokú egyenletek az elektronikus adatátvitel során keletkezett hibák kijavításában. A lineáris algebrai ismeretek --- köztük pl. a lineáris egyenletrendszerek megoldhatósága és a megoldások hatékony megtalálása --- a matematika sok ágán (pl. analízis, sztochasztika, geometira, kombinatorika) kívül az informatikában, a fizikában és a gazdasági tudományokban is nélkülözhetetlenek. Az absztrakt algebra, melyet a magasabb fokú egyenletek gyökjelekkel való megoldhatóságának vizsgálata hívott életre, struktúrákkal --- csoportokkal, gyűrűkkel, testekkel stb. --- foglalkozik. A csoportokkal különféle objektumok szimmetriái írhatók le; pl. a magasabb fokú egyenlet szimmetriájától függ, hogy az egyenlet megoldható-e gyökjelekkel, és ilyen kérdésre vezethető vissza pl. az is, hogy megszerkeszthető-e a derékszögű háromszög az egyik befogó és a szemközti szöget felező szögfelező hosszából. A véges testek pedig meghatározó szerepet kapnak a kódolás- és titkosításelméletben.

A Tanszék oktatói az univerzális algebra, a félcsoportelmélet és a hálóelmélet területén folytatnak kutatásokat és szerveznek nemzetközi konferenciákat. További információk a Tanszék tagjainak honlapjain, illetve az intézet honlapján a Konferenciák menüpontban találhatók.


A tanszék tagjai:

Tanszékvezető: Dr. Maróti Miklós, egyetemi docens

Bodor Bertalan, adjunktus
Dr. Czédli Gábor, professzor emeritus
Dr. Dormán Miklós, adjunktus
Dr. Gyenizse Gergő, adjunktus
Dr. Kátai-Urbán Kamilla, adjunktus
Katonáné Dr. Horváth Eszter, egyetemi docens
Dr. Klukovits Lajos, c. egyetemi tanár
Kunos Ádám, adjunktus
Dr. Szabó László, c. egyetemi tanár
Dr. Szakács Nóra, adjunktus
Dr. Szendrei Mária (Dr. Bálintné), professzor emerita
Dr. Waldhauser Tamás, egyetemi docens
Dr. Zádori László, egyetemi tanár