MMN005E/G: Nemlineáris dinamika és káosz

Szerda, 15-, előadó szobája

Tematika:

Invariáns sokaságok. Periodikus pályák. Első integrál. Poincaré-leképezések. Centrális sokaságok. Normálformák vektormezőkre és leképezésekre. A Smale-féle patkó. Szimbolikus dinamika. A Conley és Moser feltételei káoszra. Kétdimenziós leképezések dinamikája homoklinikus pályákhoz közel. Háromdimenziós vektormezők homoklinikus pályái. Melnyikov módszere periodikus vektormezőkre. Ljapunov-kitevők, numerikus becslésük. Káosz és különös attraktorok.

Irodalom:

S. Wiggins, Introduction to applied nonlinear dynamical systems and chaos, Springer, New York, 2003.
J. Guckenheimer and P. Holmes, Nonlinear oscillations, dynamical systems, and bifurcations of vector fields, Springer, New York, 1983.