PhD

Ruff János PhD-védése

Véges geometriák, gráfok, csoportok és kapcsolataik


A Természettudományi és Informatikai Kar Doktori Tanácsa

2011. június 16. (csütörtök) 13.00 órára tűzte ki

 

Ruff János

 

doktori disszertációjának nyilvános vitáját, amelynek címe:

 

„Véges geometriák, gráfok, csoportok és kapcsolataik”

 

A nyilvános vita helyszíne:       SZTE TTIK Dékáni Hivatal tanácsterme   (Szeged, Aradi vértanúk tere 1. földszint)

Doktori Iskola: Matematika- és Számítástudományok

Témavezető: Dr. Kiss György egyetemi docens (SZTE Geometria Tanszék)

A védési bizottság:

Dr. Csákány Béla professor emeritus (SZTE Algebra és Számelmélet Tanszék) - elnök

Dr. Sziklai Péter egyetemi docens (ELTE Számítógéptudományi Tanszék) - opponens

Dr. Wettl Ferenc egyetemi docens (BMGE Matematikai Intézet) - opponens

Dr. Hajnal Péter egyetemi docens (SZTE Halmazelmélet és Mat. Log. Tanszék) – bizottsági tag

Dr. Nagy Gábor egyetemi docens (SZTE Geometria Tanszék) - titkár

 

A disszertáció megtekinthető az SZTE Központi Könyvtár tájékoztató ügyeletén (SZTE TIK Ady tér).

A nyilvános vitában minden jelenlévő részt vehet, és írásban is előzetesen észrevételt tehet.

 

A védésre minden érdeklődőt tisztelettel várunk!

A disszertáció és kísérő anyagai a letöltési oldalon elérhetőek.


© 2020 Geometria Tanszék