Szak- és TDK-dolgozati témák (2017-8)

Az egyedi eseteken túl, az itt felsorolt témákra fogadják a tanszék oktatói Tudományos Diákköri dolgozat, diplomamunka és szakdolgozat elkészítésére diákok jelentkezését.

Természetesen az érdeklődő diákok, szabadon megkereshetik a nekik kedves oktatót, aki ha tud, segíteni fog.

Kattintson a megfelelő linkre hogy a szükséges listák megjelenjenek.

Alapképzési szakdolgozat-témák
Fodor Ferenc docens
Elhelyezési és fedési problémák
Konvex halmazok szélsõérték problémái
Politópok geometriája
Véletlen geometriai struktúrák
Gévay Gábor ny.docens
Tapétacsoportok és szemléltetésük a "Tess" programmal
Geometriai konfigurációk
Szabályos térképek többszörös tóruszfelületeken
Feladatok és tételek az inverzív síkon
Kincses János docens
Poliéderek kombinatorikus geometriája
Poliéderek és rúdrendszerek merevsége
Geometriai feladatok készítése és megoldása számítógép segítségével
Kozma József adjunktus
Geometriai szerkeszthetõség
Szövetgeometriai problémák
Geometriák differenciálgeometriai modelljei
Kurusa Árpád docens
Dinamikus geometriai ábrák készítése Javascripttel (canvas)
Integrálgeometriai formulák kísérletes ellenõrzése
Körbe írt polygonok kerületének becslései
Háromszögek nevezetes pontjai trilineáris koordinátákban
Optikai csalódások és a Casorati-görbület
Multifokális ellipszisek
Nagy Gábor docens
Komplex görbék szemléletes tárgyalása
Síkörbék GeoGebrával
Hibajavító kódok paramétereinek vizsgálata
Ódor Tibor docens
Kvázikristályok, aperiodikus mozaikok Affin periodikus mozaikok
Vígh Viktor egyetemi adjunktus
Nevezetes szerkesztések Extremális pontkonfigurációk

Osztatlan tanárképzési szakdolgozat-témák
Fodor Ferenc docens
A Lénárt-gömb használatának módszertani lehetőségei a gömbi geometria elemeinek középiskolai tanítása során  
Gévay Gábor ny.docens
Tapétacsoportok és szemléltetésük a "Tess" programmal
Geometriai konfigurációk
Feladatok és tételek az inverzív síkon
Kincses János docens
Poliéderek kombinatorikus geometriája
Poliéderek és rúdrendszerek merevsége
Geometriai feladatok készítése és megoldása számítógép segítségével
Kozma József adjunktus
Geometriai szerkeszthetõség Nem euklidészi geometriák modelljei
Kurusa Árpád docens
Dinamikus geometriai ábrák készítése Javascripttel (canvas)
Geometriai valószínűségek kísérletes ellenõrzése
Háromszögek nevezetes pontjai trilineáris koordinátákban
Multifokális ellipszisek
Nagy Gábor docens
Komplex görbék szemléletes tárgyalása Síkörbék GeoGebrával
Ódor Tibor docens
Affin periodikus mozaikok Geometriai tomográfia
Vígh Viktor egyetemi adjunktus
Komplex számok és vektorok alkalmazása a síkgeometriában  

Mesterképzési diplomamunka-témák
Fodor Ferenc docens
Elhelyezési és fedési problémák
Konvex halmazok szélsõérték problémái
Politópok geometriája
Véletlen geometriai struktúrák
Gévay Gábor ny.docens
Geometriai konfigurációk
Szabályos térképek többszörös tóruszfelületeken
Szabályos poliéderek többszörös tóruszfelületeken
Tükrözéscsoportok
Konvex politópok szimmetriája
Kincses János docens
Poliéderek kombinatorikus geometriája Poliéderek és rúdrendszerek merevsége
Kurusa Árpád docens
Kúpszeletek jellemzései
Alakzatok felismerése röntgen- vagy árnyékképekbõl
Síkidomok önaffin feldarabolása
Átmérőben teljes alakzatok
Sokaságok síkbeli geodetikusokkal
Geodetikus normálmetszetű sokaságok
Görbék totális görbületének becslései
A Bolyai-sík mint differenciálható sokaság
Nagy Gábor docens
Véges geometria a GAP komputeralgebrával
Kúpszeletek transzformációcsoportjai
Hibajavító kódok konstrukciója és dekódolása
LP-relaxációs módszerek a kombinatorikus optimalizálásban
Ódor Tibor docens
Konvex integrál geometria
Geometriai tomográfia
Kvázikristályok, aperiodikus mozaikok, majdnem periodikus függvények
Affin periodikus mozaikok, Clifford-Klein formák
Geometriai eredetű túlhatározott peremérték problémák. A Pompeiu probléma.
Vígh Viktor egyetemi adjunktus
Majdnem ciklikus politópok Gömbpoliéderek lapstruktúrája

TDK-dolgozati témák
Fodor Ferenc docens
Elhelyezési és fedési problémák
Konvex halmazok szélsõérték problémái
Politópok geometriája
Véletlen geometriai struktúrák
Gévay Gábor ny.docens
Konvex politópok szimmetriája
Geometriai konfigurációk és illeszkedési tételek
Gráfbeágyazások
Kincses János docens
Poliéderek kombinatorikus geometriája
Kurusa Árpád docens
Tomografikai problémák
Speciális Radon transzformációk
Gömbi harmonikusok általánosításai
Projektív sík metrizálásai
Nagy Gábor docens
Véges geometria a GAP komputeralgebrával
Kúpszeletek transzformációcsoportjai
Hibajavító kódok konstrukciója és dekódolása
Ódor Tibor egyetemi docens
Konvex integrál geometria
Geometriai tomográfia
Kvázikristályok, aperiodikus mozaikok
Affin periodikus mozaikok, Clifford-Klein formák
Geometriai eredetű túlhatározott peremérték problémák
A Pompeiu probléma.
Vígh Viktor egyetemi adjunktus
Majdnem ciklikus politópok Gömbpoliéderek lapstruktúrája

Témák a 2016-7-es tanévben.

http://www.math.u-szeged.hu/Geo/

Hírek

Kerékjártó Szeminárium

Kiemelések

Szak- és TDK-dolgozati témák (2017-8)

Az egyedi eseteken túl, az itt felsorolt témákra fogadják a tanszék oktatói Tudományos Diákköri dolgozat, diplomamunka és szakdolgozat elkészítésére diákok jelentkezését.© 2020 Geometria Tanszék