Szak- és TDK-dolgozati témák (2013-4)

Az egyedi eseteken túl, az itt felsorolt témákra fogadják a tanszék oktatói Tudományos Diákköri dolgozat, diplomamunka és szakdolgozat elkészítésére diákok jelentkezését.

Természetesen az érdeklődő diákok, szabadon megkereshetik a nekik kedves oktatót, aki ha tud, segíteni fog.

Kattintson a megfelelő linkre hogy a szükségtelen listák eltűnjenek.

Alapkézési szakdolgozat-témák
Fodor Ferenc docens
Elhelyezési és fedési problémák
Konvex halmazok szélsõérték problémái
Politópok geometriája
Véletlen geometriai struktúrák
Gévay Gábor docens
A Pitagorasz-tétel: bizonyítások és általánosítások
A tapétacsoportok szemléltetése Cayley-gráfjaikkal
Feladatok és tételek az inverzív síkon
Kincses János docens
Poliéderek kombinatorikus geometriája
Poliéderek és rúdrendszerek merevsége
Geometriai feladatok készítése és megoldása számítógép segítségével
Kozma József adjunktus
Geometriai szerkeszthetõség
Szövetgeometriai problémák
Geometriák differenciálgeometriai modelljei
Kurusa Árpád docens
Dinamikus geometriai ábrák készítése Javascripttel (canvas)
Integrálgeometriai formulák kísérletes ellenõrzése
Izoperimetrikus problémák
Körbe írt polygonok kerületének becslései
Háromszögek nevezetes pontjai trilineáris koordinátákban
Optikai csalódások és a Casorati-görbület
Multifokális ellipszisek
Nagy Gábor docens
Elemi differenciálgeometria Maple-vel
Véges geometria GAP komputeralgebrával
Nem Desargues-féle projektív síkok
Kúpszeletek transzformációcsoportjai
Komplex görbék szemléletes tárgyalása
Kúpszeletek a középiskolában: feladatok és szemléltetés Maple-vel
Ódor Tibor docens
Kvázikristályok, aperiodikus mozaikok Affin periodikus mozaikok
Vígh Viktor egyetemi adjunktus
A Pick-tétel variánsai Extremális pontkonfigurációk

Mesterképzési diplomamunka-témák
Fodor Ferenc docens
Elhelyezési és fedési problémák
Konvex halmazok szélsõérték problémái
Politópok geometriája
Véletlen geometriai struktúrák
Kincses János docens
Poliéderek kombinatorikus geometriája Poliéderek és rúdrendszerek merevsége
Kurusa Árpád docens
Kúpszeletek felismerési tételei
Lehet e hallani egy dob alakját?
Alakzatok felismerése röntgen- vagy árnyékképekbõl
Nullamértékű síkhalmazok metszete körökkel
Síkidomok önaffin feldarabolása
Átmérőben teljes alakzatok
Sokaságok síkbeli geodetikusokkal
Kompakt hiperfelületek euklidészi térben
Geodetikus normálmetszetű sokaságok
Görbék totális görbületének becslései
Möbius-függvények karakterizálásai
A Bolyai-sík mint differenciálható sokaság
Nagy Gábor docens
Véges geometria a GAP komputeralgebrával
Csoportok, geometriák, komputeralgebrák
Asszociatív algebrák komputeralgebrával
Nem Desargues-féle projektív síkok
Másodrendu felületek transzformációi
Ódor Tibor docens
Konvex integrál geometria
Geometriai tomográfia
Kvázikristályok, aperiodikus mozaikok, majdnem periodikus függvények
Affin periodikus mozaikok, Clifford-Klein formák
Geometriai eredetű túlhatározott peremérték problémák. A Pompeiu probléma.
Vígh Viktor egyetemi adjunktus
Majdnem ciklikus politópok Gömbpoliéderek lapstruktúrája

TDK-dolgozati témák
Fodor Ferenc docens
Elhelyezési és fedési problémák
Konvex halmazok szélsõérték problémái
Politópok geometriája
Véletlen geometriai struktúrák
Kincses János docens
Poliéderek kombinatorikus geometriája
Kurusa Árpád docens
Gömbi harmonikusok általánosításai
Projektív sík metrizálásai
Tomografikai problémák
Speciális Radon transzformációk
Körtartó transzformációk sokaságokon
Nagy Gábor docens
Véges geometria a GAP komputeralgebrával
Csoportok, geometriák, komputeralgebrák
Asszociatív algebrák komputeralgebrával
Nem Desargues-féle projektív síkok
Másodrendű felületek transzformációi
Ódor Tibor egyetemi docens
Konvex integrál geometria
Geometriai tomográfia
Kvázikristályok, aperiodikus mozaikok, majdnem periodikus függvények
Affin periodikus mozaikok, Clifford-Klein formák
Geometriai eredetű túlhatározott peremérték problémák. A Pompeiu probléma.
Vígh Viktor egyetemi adjunktus
Majdnem ciklikus politópok Gömbpoliéderek lapstruktúrája

Témák a 2012-3-es évben.

http://www.math.u-szeged.hu/Geo/

Hírek

Kerékjártó Szeminárium

Kiemelések

Szegedi Geometria Nap (2014)

2014. május 22., csütörtök egész nap, Kerékjártó terem (M4-104).

Szak- és TDK-dolgozati témák (2013-4)

Az egyedi eseteken túl, az itt felsorolt témákra fogadják a tanszék oktatói Tudományos Diákköri dolgozat, diplomamunka és szakdolgozat elkészítésére diákok jelentkezését.© 2014 Geometria Tanszék