PhD

Ambrus Gergely PhD-védése

Tételek a konvex geometria és az analízis határán


A Természettudományi és Informatikai Kar Doktori Tanácsa

2010. október 19. (kedd) 14.00 órára tűzte ki

 

Ambrus Gergely

 

doktori disszertációjának nyilvános vitáját, amelynek címe:

 

„Tételek a konvex geometria és az analízis határán”

 

A nyilvános vita helyszíne:       SZTE TTIK Dékáni Hivatal tanácsterme   (Szeged, Aradi vértanúk tere 1. földszint)

Doktori Iskola: Matematika- és Számítástudományok

Témavezető: Dr. Fodor Ferenc egyetemi docens (SZTE Geometria Tanszék)

A védési bizottság:

Dr. Krisztin Tibor egyetemi tanár (SZTE Alkalmazott és Numerikus Matematika Tanszék) - elnök

Dr. Kincses János egyetemi docens (SZTE Geometria Tanszék) - opponens

Dr. G. Horváth Ákos egyetemi docens (BMGE Matematikai Intézet) – opponens

Dr. Csikós Balázs egyetemi docens (ELTE Geometria Tanszék) – bizottsági tag

Dr. Hajnal Péter egyetemi docens (SZTE Halmazelmélet és Matematikai Logikai T.) – bizottsági tag

Dr. Nagy Gábor egyetemi docens (SZTE Geometria Tanszék) - titkár

 

A disszertáció megtekinthető az SZTE Központi Könyvtár tájékoztató ügyeletén (SZTE TIK Ady tér).

A nyilvános vitában minden jelenlévő részt vehet, és írásban is előzetesen észrevételt tehet.

 

A védésre minden érdeklődőt tisztelettel várunk!

A disszertáció és kísérő anyagai a letöltési oldalon elérhetőek.


© 2020 Geometria Tanszék