Hallgatóknak


Szakdolgozat, diplomamunka és TDK témák


Elméleti matematika:


nemlineáris dinamika, bifurkációelmélet és káosz, végtelen dimenziós dinamikai rendszerek, funkcionál-differenciál egyenletek


Alkalmazott matematika:


járványok terjedése, védekezési stratégiák, populációdinamika, dinamikai rendszerek alkalmazása a matematikai biológia egyéb területén (pl. immunológia, neurális hálózatok, fiziológia, őssejtek regulációja stb.)
késleltetett visszacsatolások egyéb alkalmazásokban (közdazdaságtan, irányításelmélet)


Legutóbbi kurzus: Irányításelmélet előadás és gyakorlat, 2019/20 tavaszi félév, hétfő 12:00 - 16:00, Vályi terem


popdin