POLYGON PÁLYÁZAT MATEMATIKÁBÓL KÖZÉPISKOLÁSOKNAK

A Szegedi Tudományegyetem Bolyai Intézete pályázatot hirdet középiskolás diákok (9-12. évfolyam) számára.
A pályázat témája:

KÖZÉPISKOLAI MATEMATIKÁHOZ KAPCSOLÓDÓ PROBLÉMÁK, ÉRDEKESSÉGEK

Ami biztosan ide tartozik: hogyan lehet egy ismert feladatot folytatni, újszerű és érdekes feladatok vagy trükkös megoldások, régi korok matematikája, hétköznapok matematikája, a matematika és a természettudományok kapcsolata, gyakorlati alkalmazások, informatikai alkalmazások és kapcsolatok (például algoritmusok), stb. Pályázni egyénileg lehet, vagy maximum 3 fős csapattal. A pályamunkákat a Bolyai Intézet oktatóiból álló zsűri fogja elbírálni.

Díjak (csapat esetén a jutalom megoszlik a tagok közt):

  • I. díj: 25 ezer Ft értékű könyvutalvány és egy Polygon könyv,
  • II. díj: 20 ezer Ft értékű könyvutalvány és egy Polygon könyv,
  • III. díj: 15 ezer Ft értékű könyvutalvány és egy Polygon könyv,
  • IV díj: Polygon könyv.

A díjazottak és a dicséretben részesültek oklevelet kapnak, amelyen a helyezésüket is feltüntetjük. A pályázó(k) által megnevezett felkészítő tanár(ok) a díjazottakkal és a dicséretben részesültekkel azonos jutalomban és szintén oklevélben részesülnek. Az új felvételi pontrendszerben a díjazott diákok plusszpontokat szerezhetnek (legfeljebb 50-et), a Pontkalauz innen tölthető le: https://sci.u-szeged.hu/felvetelizoknek/felveteli-2024

Minden pályamunkáról szöveges szakmai értékelést készítünk, amit a díjkiosztó ünnepségen vehetnek át a versenyzők. A legjobb dolgozatokat a Polygon c. folyóirat szerkesztőbizottsága is megvizsgálja közölhetőség szempontjából. A beadott dolgozatok maximális terjedelme 10 oldal lehet (ábrákkal, képekkel, táblázatokkal, grafikonokkal együtt).

Benyújtási határidő: 2024. január 31. A pályamunkákat a https://modulo.etr.u-szeged.hu/Modulo2Teszt/jelentkezes2024 felületre kell feltölteni regisztrációt követően pdf fájlban. Minden jelentkező (azok, akik nem az SZTE-n akarnak továbbtanulni, és azok is, akik igen) az SZTE Intézményi Többletpont Jelentkezés pont alatt töltheti fel adatait és a pályamunkáját. Itt mindenkinek jeleznie kell, hogy a többletpontos jelentkezés a „SZTE Polygon Pályázat Matematikából” alapján történik.

A dr. Hajnal Péter vezette, a Bolyai Intézet oktatóiból álló zsűri saját szempontjai alapján fog dönteni – a mellékelt útmutató figyelembevételével, szakértő lektorok bevonásával. A pályázaton való részvétellel a pályázók a zsűri döntését elfogadják. A beküldött pályamunkák nem nyilvánosak, azokat eredményhirdetés után nem őrizzük meg, és nem küldjük vissza. Plagizált dolgozat beküldőjét a versenyből kizárjuk. Kérjük, olvassák el figyelmesen a következő útmutatót, és tekintsék meg a pályázat honlapját is: http://www.math.u-szeged.hu/~horvath/palyazat.htmÚtmutató a középiskolás pályázat megírásához

  • 1. A dolgozat egy "érdeklődő középiskolás" számára legyen érdekes és érthető. Tehát szerepelhetnek a középiskolában nem tanult eredmények, fogalmak, de azokat be kell mutatni, el kell magyarázni. NEM SZÜKSÉGES a középiskolás anyagon, versenyek/KöMaL szintjén lényegesen túlmutató ismeretek, eredmények, apparátus használata.
  • 2. Nem várjuk el "új dolgok felfedezését", de szeretnénk, hogy a dolgozat a szerző önálló munkáját is tartalmazza. Ez lehet részfeladatok önálló megoldása, az anyag egyéni, újszerű felépítésben való bemutatása, nem közismert források ismertetése is. Elvárjuk, hogy a versenyzők a dolgozatuk anyagát saját felépítésben, saját megfogalmazásban prezentálják, például ne vegyenek át egész mondatokat más szerző munkájából. Elvárjuk továbbá, hogy minden felhasznált forrást tüntessenek fel a dolgozat végén található irodalomjegyzékben.
  • 3. Elvárjuk, hogy a dolgozat legyen szabatosan megfogalmazott, legyen gondolatilag kerek egész, világos logikájú, nyelvileg helyes.
  • 4. A dolgozat nem csak "tiszta" matematikáról szólhat, de elvárjuk, hogy legyen lényeges matematikai része (is).
  • 5. A felhasznált forrásokat kérjük pontosan megadni a dolgozat végén (szerző, cím, kiadó, kiadás helye, éve, folyóiratnál folyóiratcím, évszám, kötetszám, a hivatkozott cikk oldalszáma, internetes forrásnál pontos URL (webcím)). Ugyanez érvényes a (nem saját készítésű) ábrák, táblázatok forrásaira is. Törekedni kell arra, hogy csak szakértők által ellenőrzött forrásokat használjunk. Az internetes forrásoknak csak töredéke ilyen. Ha a forrásból a szerző szó szerint idéz (ollóz), akkor azt idézőjelek között tegye. Törekedjünk a saját megfogalmazásra. A bírálók azokat a dolgozatokat jutalmazzák, amelyek tükrözik a szerző saját gondolkodását, ötleteit, matematikai tehetségét.
  • 6. Szigorú formai követelményeket nem szabunk. A dolgozat legyen a lehetőségekhez mérten szép, igényes kiállítású. Akik nem számítógéppel dolgoznak, törekedjenek az olvasható, szép munkára. (Pl. az ábrákat lehet kézzel rajzolni, de ekkor körző, vonalzó használata ajánlott.) A dolgozatokat egy példányban kell benyújtani, köttetni nem szükséges.