Pályázat középiskolásoknak 2017

POLYGON PÁLYÁZAT MATEMATIKÁBÓL, KÖZÉPISKOLÁSKONAK

 

A Szegedi Tudományegyetem Bolyai Intézete pályázatot hirdet középiskolás diákok (9-12. évfolyam) számára.


A pályázat témája:

KÖZÉPISKOLAI MATEMATIKÁHOZ KAPCSOLÓDÓ PROBLÉMÁK, ÉRDEKESSÉGEK

Ami biztosan ide tartozik: régi korok matematikája, hétköznapok matematikája, a matematika és a természettudományok kapcsolata, gyakorlati alkalmazások, hogyan lehet egy ismert feladatot folytatni, újszerű és érdekes feladatok vagy trükkös megoldások. Pályázni egyénileg lehet, vagy maximum 3 fős csapattal. A pályamunkákat a Bolyai Intézet oktatóiból álló zsűri fogja elbírálni.

Díjak (csapat esetén a jutalom megoszlik a tagok közt):

  • I. díj: 25 ezer Ft értékű könyvutalvány és egy Polygon könyv,
  • II. díj: 20 ezer Ft értékű könyvutalvány és egy Polygon könyv,
  • III. díj: 15 ezer Ft értékű könyvutalvány és egy Polygon könyv,
  • Dicséret: Polygon könyv

A díjazottak és a dicséretben részesültek oklevelet kapnak, amelyen a helyezésüket is feltüntetjük. A pályázó(k) által megnevezett felkészítő tanár(ok) a díjazottakkal azonos jutalomban és szintén oklevélben  részesülnek. Minden pályamunkáról  szöveges szakmai értékelést készítünk a pályázóknak, amit a díjkiosztó ünnepségen vehetnek át a versenyzők. A legjobb dolgozatokat a Polygon c. folyóirat szerkesztőbizottsága is megvizsgálja közölhetőség szempontjából.

A beadott dolgozatok maximális terjedelme 10 oldal lehet (ábrákkal, képekkel, táblázatokkal, grafikonokkal együtt).

Beküldési határidő: 2017. december 15. A pályamunkákat a következő címre kérjük beküldeni: Katonáné dr. Horváth Eszter egyetemi adjunktus, SZTE Bolyai Intézet, 6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 1. A borítékra kérjük ráírni: Polygon pályázat matematikából, középiskolásoknak. A dolgozatokhoz az alábbi adatok mellékelését kérjük:

  • 1. a pályázó(k) neve, lakcíme, telefonszáma, e-mail címe,
  • 2. a pályázó(k) iskolájának neve, címe, telefonszáma, e-mail címe,
  • 3. a felkészítő tanár(ok) neve.

A Dr. Hajnal Péter által vezette, a Bolyai Intézet oktatóiból álló zsűri saját szempontjai alapján fog dönteni – a mellékelt útmutató figyelembevételével, szakértő lektorok bevonásával. A pályázaton való részvétellel a pályázók a zsűri döntését elfogadják. A beküldött pályamunkák nem nyilvánosak, azokat eredményhirdetés után nem őrizzük meg és nem küldjük vissza. Plagizált dolgozat beküldőjét a versenyből kizárjuk.

Kérjük, olvassák el figyelmesen a következő útmutatót, és tekintsék meg a pályázat honlapját is: http://www.math.u-szeged.hu/~horvath/palyazat.htm

Útmutató a középiskolás pályázat megírásához

1. A dolgozat egy "érdeklődő középiskolás" számára legyen érdekes és érthető. Tehát szerepelhetnek a középiskolában nem tanult eredmények, fogalmak, de azokat be kell mutatni, el kell magyarázni. NEM SZÜKSÉGES a középiskolás anyagon, versenyek/KöMaL szintjén lényegesen túlmutató ismeretek, eredmények, apparátus használata.

2. Nem várjuk el "új dolgok felfedezését", de szeretnénk, hogy a dolgozat a szerző önálló munkáját is tartalmazza. Ez lehet részfeladatok önálló megoldása, az anyag egyéni, újszerű felépítésben való bemutatása, nem közismert források ismertetése is. Elvárjuk, hogy a versenyzők a dolgozatuk anyagát saját felépítésben, saját megfogalmazásban prezentálják, például ne vegyenek át egész mondatokat más szerző munkájából. Elvárjuk továbbá, hogy minden felhasznált forrást tüntessenek fel a dolgozat végén található irodalomjegyzékben.

3. Elvárjuk, hogy a dolgozat legyen szabatosan megfogalmazott, legyen gondolatilag kerek egész, világos logikájú, nyelvileg helyes.

4. A dolgozat nem csak "tiszta" matematikáról szólhat, de elvárjuk, hogy legyen lényeges matematikai része (is).

5. A felhasznált forrásokat kérjük pontosan megadni a dolgozat végén (szerző, cím, kiadó, kiadás helye, éve, folyóiratnál folyóiratcím, évszám, kötetszám, a hivatkozott cikk oldalszáma, internetes forrásnál pontos URL (webcím)). Ugyanez érvényes a (nem saját készítésű) ábrák, táblázatok forrásaira is. Törekedni kell arra, hogy csak szakértők által ellenőrzött forrásokat használjunk. Az internetes forrásoknak csak töredéke ilyen. Ha a forrásból a szerző szó szerint idéz (ollóz), akkor azt idézőjelek között tegye. Törekedjünk a saját megfogalmazásra. A bírálók azokat a dolgozatokat jutalmazzák, amelyek tükrözik a szerző saját gondolkodását, ötleteit, matematikai tehetségét.

6. Szigorú formai követelményeket nem szabunk. A dolgozat legyen a lehetőségekhez mérten szép, igényes kiállítású. Akik nem számítógéppel dolgoznak, törekedjenek az olvasható, szép munkára. (Pl. az ábrákat lehet kézzel rajzolni, de ekkor körző, vonalzó használata ajánlott.) A dolgozatokat egy példányban kell benyújtani, köttetni nem szükséges.

A program az EFOP-3.4.4-16-2017-00015, a Szegedi Tudományegyetem készségfejlesztő és kommunikációs programjainak megvalósítása a felsőoktatásba való bekerülés előmozdítására és az MTMI szakok népszerűsítésére c. pályázat keretében valósul meg.