Tanári mesterszak – matematikatanári szakképzettség

A 2013. év szeptemberétől átalakult a tanárképzés rendszere. Az ezen az oldalon leírt "bolognai rendszerű" tanár mesterszak a tervek szerint 2016. őszén fog utoljára indulni.

Valljuk, hogy csak az taníthat jól matematikát, és csak annak a matematika tanárnak lehet tekintélye, aki a tanítandó anyagot meghaladó matematikai ismeretekkel rendelkezik. Azt is tudjuk, hogy a tanárnak nem elég tudni a matematikát, a tudást át is kell tudni adni tanítványainak. Képzésünket ennek megfelelően alakítottuk ki: biztos elméleti hátteret adunk és megismertetünk a matematikatanítás módszertani alapjaival.

Tanári mesterképzésen egyrészt szakmai, másrészt pedagógiai-pszichológiai tárgyakat hallgatsz, harmadrészt szakmai gyakorlaton veszel részt egy közoktatási intézményben. A képzés pontos struktúrája --- a félévek száma, az egyes részek kreditaránya --- függ attól, hogy milyen diplomával illetve milyen szakmai ismeretekkel rendelkezel korábbi --- akár félbehagyott --- felsőfokú tanulmányaid révén. A szakmai ismeretekre vonatkozó részletes mintatanterveket itt találod.

Felvételi információk

Mesterszakra csak akkor vehetünk fel, ha már van diplomád (tehát nem vehetünk fel, ha sikerrel letetted a záróvizsgát, de nyelvvizsga hiányában még nem kaptad meg a diplomádat). További feltétel nélkül jelentkezhetsz képzésünkre, ha az alábbi szakok valamelyikét végzeted: matematika alapszak, főiskolai matematikatanári szak, egyetemi matematikus vagy alkalmazott matematikus szak. Jelentkezhetsz más pedagógus diplomával is, ha korábbi felsőfokú tanulmányaid során legalább 50 kreditnyi tárgyat teljesítettél az algebra, analízis, geometria, halmazelmélet, kombinatorika, matematikai logika, operációkutatás, számelmélet, valószínűségszámítás témákban. Ez utóbbi esetben pótolnod kell hiányzó ismereteidet, a szakképzettséghez tartozó modul nálad várhatóan hosszabb lesz.

További információk: Felvételi szabályzat tanári mesterszakra