Osztatlan tanári képzés (matematikatanár)

2013. szeptemberétől felmenő rendszerben megváltozik a tanárképzés.

Valljuk, hogy csak az taníthat jól matematikát, és csak annak a matematikatanárnak lehet tekintélye, aki a tanítandó anyagot meghaladó matematikai ismeretekkel rendelkezik. Azt is tudjuk, hogy a tanárnak nem elég tudni a matematikát, a tudást át is kell tudni adni tanítványainak. Képzésünket ennek megfelelõen alakítottuk ki: biztos elméleti hátteret adunk és megismertetünk a matematikatanítás módszertani alapjaival.

Az osztatlan tanári képzésen egyrészt mindkét választott szakod szakmai tárgyait, másrészt pedagógiai-pszichológiai tárgyakat hallgatsz. A szakmai képzést, a tárgyak tartalmát és egymásra épűlését kifejezetten a tanárképzés elvárásainak megfelelően alakítottuk ki.

Milyen szakok indulnak?

A képzés újdonsága, hogy bár kétféle képesítést (általános iskolai, illetve középiskolai tanár) lehet szerezni, az alapozás első 6 féléve közös, így nem kell eldöntened a felvételi során, melyik szintű képzést választod. (Az általános iskolai tanár szak 8, a középiskolai 10 félév, mindkettőt egy 2 féléves "gyakorlóév" követi.) A mintatanterveket itt töltheted le.

A képzés kínálata felmenő rendszerben bővülni fog. Ebben a formában jelenleg csak az első (tanári) diplomát megcélzó, kétszakos, nappali tagozatos képzéseket kínáljuk. (Tehát egyelőre a "matematikatanár mesterszakunkra" jelentkezzenek azok, akik például diplomás matematikusok, más szakos tanárok, vagy olyan általános iskolai tanárok, akik középiskolai tanári végzettséget szeretnének.)

2013 őszén  az SZTE-n az alábbi szakpárokban indult az új matematikatanár-képzés: biológia-matematika, fizika-matematika, földrajz-matematika, informatika-matematika, kémia-matematika, matematika-természetismeret/környezettan, matematika-orosz. (Ez a jelentkezők számától függően bővülhet is.)

Felvételi pontszámítás

A pontszámítás módja a felvételi során központilag szabályozott, így azt itt nem részletezzük. Információt és pontszámító kalkulátort a www.felvi.hu oldalon találsz.