Matematikus mesterszak

A matematikus mesterszak elvégzésével olyan tudományos kutatási szintet elérő szakmai ismeretek birtokába kerülsz, amelyeket alkotó módon a gyakorlatban is fel tudsz használni. Alkalmas leszel elméleti és gyakorlati matematikai problémák modellezésére, a megoldási eljárások kidolgozására,  ezen eljárások tényleges folyamatának irányítására.

A mesterképzés arra is felkészít, hogy tanulmányaidat doktori képzés keretében folytasd.

A képzés kötelező szakmai tárgyakkal indul, ezek az algebra, analízis, geometria, sztochasztika, elméleti fizika alapvető eredményeivel ismertetnek meg.  A kötelező tárgyak mellett választható matematikai tárgyak széles választéka áll rendelkezésedre, amelyekből érdeklődésednek megfelelően választhatsz. Ahogy az alább letölthető mintatantervből is kiderül, a szakon nagyfokú specializációra van lehetőség. A tárgyak jelentős része kapcsolódik a Bolyai Intézet kutatási témáihoz, így az itt folyó kutatómunkába is bekapcsolódhatsz.

A mintatantervet itt találod.

A matematikus mesterszak csak nappali képzésben indul.

Felvételi információk

Jelentkezhetsz képzésünkre, ha elvégezted a matematika alapszakot. Alapszakon érdemes a mesterképzésre felkészítő matematikus szakirányt elvégezned.  Akkor is jelentkezhetsz, ha a természettudományi, műszaki, informatikai képzési területek valamelyik alapszakját, vagy a gazdaságelemzés alapszakot végezted el. Ez utóbbi esetben feltétel, hogy korábbi felsőfokú tanulmányaid során 65 kreditet teljesíts a következő témákban: algebra, analízis, geometria, halmazelmélet, kombinatorika, matematikai logika, operációkutatás, számelmélet, valószínűségszámítás.

Hangsúlyozzuk, hogy mesterszakra csak akkor vehetünk fel, ha már van diplomád (tehát nem vehetünk fel, ha sikerrel letetted a záróvizsgát, de nyelvvizsga hiányában még nem kaptad meg a diplomádat).

További információk: Felvételi szabályzat matematikus és alkalmazott matematikus mesterszakra