Matematika alapképzési szak (Matematika BSc)

Matematika alapképzési szakunkon erős alapokra tehetsz szert a matematika főbb területein. Ezáltal képes leszel olyan feladatok megoldására, amelyekhez analitikus gondolkodásra és problémamegoldó készségre van szükség. A feladatok sokfajták és sokrétűek lehetnek; jöhetnek például műszaki, gazdasági, statisztikai vagy informatikai területről. A Matematika BSc-n szerzett ismeretekre építve valamelyik mesterképzésben is folytathatod tanulmányaidat (matematikus, alkalmazott matematikus, vagy tanári mesterszakon).

Szakirányok az alapképzésben

Már BSc-n érdeklődésednek megfelelően specializálódhatsz! Nappali képzésen a matematika alapszak keretében három szakirányt indítunk a 3. félévtől: matematikus, alkalmazott matematikus és a matematikatanári szakirányt, ezek a megfelelő mesterképzésre készítik fel a hallgatókat. Levelező képzésben csak a matematikatanári szakirány indul. Szakirány választása nem kötelező, és az egyes mesterszakokra természetesen nem csak az azonos nevű szakirány elvégzése után kerülhetsz be. Ha viszont a megfelelő szakirány elvégzése nélkül tanulsz tovább valamelyik mesterszakunkon, akkor bizonyos alapszakbeli szakirányos tárgyakat pótlólag el kell végezned. (A pótlandó tárgyak listája a lap alján letölthető.)

A két nemtanári szakirányon mélyebb elméleti ismeretekre teszel szert a matematika egyes területein a szakirány nélküli hallgatókhoz képest. Tanári szakirányon a matematika mellett alapozó pedagógiai és pszichológiai tárgyakat tanulsz, illetve kurzusokat veszel fel a másik tanári szakodnak megfelelően. Az első két félévben minden hallgató ugyanazokat a tárgyakat hallgatja. Tehát nem kell eldöntened a felvételi során, hogy mire szeretnél specializálódni!

A mintatanterveket itt töltheted le. 

Figyelem! Az itt leírt "matek BSc tanári szakirányt" utoljára a tanulmányaikat 2013. öszén kezdő hallgatók vehetik föl, hiszen a direkt folytatást jelentő "tanár mesterszak" 2016-ban indul majd utoljára.

Oktatás különböző szinteken

Már a szakirányok indulása előtt, az első félévtől kezdve szert tehetsz törzsanyagon túlmutató, mélyebb ismeretekre: kötelező előadásaink mellett kiegészítő előadásokat hirdetünk meg Válogatott fejezetek a … tárgyhoz címmel az érdeklődő hallgatók számára. Az előadásokat kísérő gyakorlatok zömét pedig két változatban is megtartjuk. Egyik a „normál” változat, a másik pedig az átlagosnál jobb képességű hallgatóink kedvéért tartandó „kiemelt” változat. Magad választhatod meg, hogy az egyes tárgyakat milyen szinten szeretnéd tanulni. Az is lehetséges, hogy különböző tárgyakat különböző szinten vegyél fel.

Gondot fordítunk arra is, hogy középiskolából hozott esetleges hiányosságaid pótolhasd, a felzárkózáshoz oktatóinktól kapsz segítséget. Részben a középiskolás anyag ismétlését és a hiánypótlást szolgálják az első féléves Bevezetés a matematikába illetve Praktikum tárgyaink. Ezek a kurzusok mindenki számára kötelezőek, de a jó felkészültségű hallgatók egy ún. kiléptető dolgozat szeptemberi megírásával megajánlott jegyet szerezhetnek és mentesülhetnek az órák látogatása alól.

Felvételi pontszámítás

A pontszámítás módja a felvételi során központilag szabályozott, így azt itt nem részletezzük. Információt és pontszámító kalkulátort a www.felvi.hu oldalon találsz.