Szaknyelvi követelmények a matematika szakokon

A 2022. év decemberében elfogadott LIX. törvényben az Országgyűlés úgy rendelkezett, hogy az oklevél megszerzésének nem feltétele a nyelvvizsga bizonyítvány. A törvény a nyelvi kompetenciák mérésének feladatát a felsőoktatási intézmények hatáskörébe sorolta át. Az alábbiakban közöljük, hogy a Bolyai Intézet milyen szaknyelvi követelményeket ír elő a magyar képzési nyelvű matematika szakokon.

A szaknyelvi követelmények teljesítése az abszolutórium kiadásának egyik feltétele.


Mentesség a szaknyelvi követelmények alól

A szaknyelvi követelmények alól mentességet kapnak azon hallgatók, akik

  • tanulmányaikat a 2022/2023-as tanév előtt kezdték meg;
  • vagy megszerzik az abszolutóriumot a 2023/2024-es tanév tavaszi félévével bezárólag.

A Matematika alapszak (BSc) szaknyelvi követelményei

A Matematika alapszakon teljesítettnek tekintjük a szaknyelvi követelményeket, ha az alábbi feltételek közül bármelyik teljesül:

  • 1. A hallgató elvégez legalább két választható matematika kurzust idegen nyelven, melyek közül az egyik lehet a szakdolgozatot előkészítő „Angol nyelvű szakirodalom feldolgozása” tárgy is. A hallgató a Bolyai Intézet által oktatott idegen nyelvű tárgyakat kiválthatja Coursera tanfolyamokkal is, ennek részletei megtalálhatóak a Coursera kurzusok oldalán.
  • 2. A hallgató államilag elismert középfokú (B2) nyelvvizsgát szerez.
  • 3. A hallgató hosszabb időt külföldön tölt hallgatói mobilitás programmal idegen nyelvű matematika képzésben. A „hosszabb idő” a fogadó intézmény oktatási rendje szerint egy egész félévet, trimesztert, stb. jelent.
  • 4. A hallgató kreditet hoz külföldi egyetemen folytatott idegen nyelvű matematika képzésből.


Az Osztatlan matematikatanár szak szaknyelvi követelményei

Az osztatlan tanárszakokon a szaknyelvi követelmények szakonként eltérőek, a hallgatóknak mindkét szakjuk követelményeit teljesíteniük kell! A matematika-idegennyelv szakpárokon nincsen matematika szaknyelvi követelmény, elegendő az idegennyelv szakon előírt nyelvismereti követelményeknek megfelelni. A matematika-nem idegennyelv szakpárokon a matematika szaknyelvi követelmények azonosak a Matematika alapszakon megfogalmazott követelményekkel.


Az Alkalmazott matematikus és Matematikus mesterszak (MSc) szaknyelvi követelményei

A mesterszakon a hallgatóknak kötelezően el kell végezni legalább négy matematika kurzust angol nyelven, melyből az egyik lehet a diplomamunkát előkészítő „Diploma Project” tárgy is.

Amennyiben a mesterszakos hallgató a tanulmányait a 2022/2023-as tanévben kezdte, akkor a szaknyelvi követelmények egy államilag elismert középfokú (B2) nyelvvizsga megszerzésével is teljesíthetőek.


A Részidős matematikatanár mesterképzés szaknyelvi követelményei

A Részidős matematikatanár mesterképzésen nincsen idegennyelvi követelmény.